Kjøpsvilkår

Din integritet er viktig for oss. I disse retningslinjene vil vi informere deg om hvordan personopplysningene dine blir behandlet av oss når du handler hos oss, når du besøker oss på nettet og identifiserer deg, oppretter og bruker en konto, samt når du får nyhetsbrev, SMS-utsendelser, postutsendelser, informasjon eller annen markedsføring fra oss.

Oppsummeringsvis behandler vi personopplysningene dine for å:
Administrere ditt kjøp når du handler hos oss. Administrere kontoen din, dersom du har valgt å opprette en, f.eks. for at du skal kunne utnytte de funksjonene som du får tilgang til gjennom å opprette en konto; sende markedsføring til deg via e-post, SMS og post;
- hente fram passende og for deg relevante tilbud basert på din kjøpshistorikk og de varene som du har vist interesse for, f.eks. ved å klikke på dem i nyhetsbrevet vårt eller SMS-utsendelser;følge gjeldende lover og regler; og tilby funksjonalitet på hjemmesiden så den er så brukervennlig som mulig.

Hvem er ansvarlig for hvordan dine personopplysninger blir behandlet?
Bubbleroom AS, med organisasjonsnummer 921 326 556 ( “Bubbleroom”), “vi” er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger.

Detaljert beskrivelse av hvordan vi behandler dine personopplysinger Les mer her

Bruk
Følgende allmenne vilkår er gjeldende på alle avtaler du gjør med Bubbleroom AS, 921 326 556 (Bubbleroom). Vi har en minimum ordreverdi på 100 NOK. Gjennom å bestille, aksepterer du disse vilkårene. Bestilling av produkter skjer via www.bubbleroom.no. Bestillinger som legges inn av personer under 18 år blir ifølge regler ansett som kontantkjøp, og skal ha foresattes godkjennelse for bestillingen. Ved bestilling via Bubbleroom.no forbeholder/reserverer Bubbleroom seg for eventuelle trykkfeil i tekst og bilde samt feil i produktspesifikasjon på samtlige produkter i sortimentet. All bildeinformasjon skal ses på som illustrasjoner, og disse kan ikke garantere å respresentere varens eksakte utseende. Ved eventuelle feil i angivelsen av lagersaldo, forbeholder Bubbleroom seg retten å korrigere dette i ettertid.

Priser og avgifter
Bubbleroom bruker en betalingsveksel som gis av DIBS. Samtlige priser er i NOK. Alle varer i Bubblerooms sortiment er spesifisert inklusive moms, og vi forbeholder oss retten til prisendringer og reserverer oss for eventuelle trykkfeil av prisinformasjon samt eventuelle utsolgte varer. For samtlige bestillinger tilkommer fraktavgift (for tiden 59 NOK). Fri frakt når du handler for minst 1299,-. Bubbleroom anvender avrunding til jevn en-krone i tilkobling med betaling. Salgsprisene gjelder så langt lageret rekker. For tilbudskoder angis tydelig tidsperiode for gyldighet.

Våre avgifter for tiden:
Faktureringsgebyr (Faktura) 29 NOK per ordre
Aviseringsavgift/faktureringsavgift (Konto) 29 NOK
Påminnelsesgebyr (Faktura/konto) 70 NOK
Forsinkelsesavgift (Konto) 50 NOK
Fraktavgift (Faktura, konto, kort) 59 NOK per ordre
Fri frakt når du handler for minst 1299,-

Kjøp og betalingsmetode
Ved bestilling av varer hos Bubbleroom inngås en avtale om kjøp først når ordren er bekreftet. Ved internettbestilling sendes en ordrebekreftelse via e-mail normalt innen noen minutter etter bestilling. Bestillingen er ikke gyldig dersom Bubbleroom ikke kan forsikre kundens bostedsadresse. Bubbleroom forbeholder seg retten å nekte en bestilling å gå gjennom. Det fins flere betalingsmetoder å velge mellom: Bubbleroom-Faktura, Bubbleroom-Konto, Kort, PayPal og MasterPass. Betalingsmetode velges i kassen ved bestilling på www.bubbleroom.no.


Bubbleroom-Faktura
Fakturaen sendes ut i midten av måneden. Hele beløpet, inklusive faktureringsavgift (for tiden 29 NOK), skal betales i slutten av måneden, dvs. rentefritt i opp til 50 dager. For å unngå påminnelsesgebyr (for tiden 70 NOK, skal innbetaling skje til kontonummer 6005.07.67097 senest dato for betalingsfrist. Det er mulig å dele opp betalingen – og aktivt bytte til Bubbleroom-konto gjennom å betale inn minstebeløpet oppgitt på fakturaen. Om ikke fakturaen betales innen fristen, går fakturabeløpet automatisk over til Bubbleroom-konto. Kjøp med faktura som betalingsmetode leveres kun til folkeregistrert adresse. Ved fakturabetaling utføres en vanlig kredittsjekk, og kredittopplysning kan innhentes.

Bubbleroom-Konto
Del opp betalingen over en lengre periode, opp til 36 måneder. Kontohaveren har ansvar for betaling av utførte kjøp samt debiterte renter på kontoen, i tillegg til avgifter og øvrige kostnader. Ved kredittkjøp forplikter kontohaveren seg til å betale minst det laveste beløpet som faktureres hver måned. Dette beløpet beregnes slik at den til enhver tid benyttede kreditten blir tilbakebetalt på det antall måneder som angis i søknaden. Laveste innbetaling er (for tiden) 70 NOK. Kontoutskriften sendes hver måned. Betalingen skal være Bubbleroom i hende på kontonummer 6005.07.67097 senest på forfallsdato hver måned. For å unngå påminnelsesgebyr (for tiden 70 NOK, forsinkelsesavgift (for tiden 50 NOK) og forsinkelsesrente, bør innbetalingen skje i god tid før forfallsdato. Kontohaveren har rett til helt eller delvis å innfri gjelden i forkant uten at det tilkommer ekstra kostnader. Kjøp med konto som betalingsmetode leveres kun til folkeregistrert adresse. Ved betaling via Bubbleroom-Konto utføres en vanlig kredittsjekk, og kredittopplysning kan innhentes. Hvis kontohaveren har betalt til riktig tid, og ellers har fulgt kontobetingelsene de siste fire månedene, har kontohaveren rett til å få en betalingsfri måned.

Slik fungerer Bubbleroom-Konto:

Kjop varer for:

1.000,-

2.000,-

3.000,-

4.000,-

5.000,-

8.000,-

Per mån i 12 mån

122,-

215,-

307,-

400,-

492,-

770,,-

Per mån i 24 mån

80,-

131,-

182,-

233,-

284,-

436,-

Per mån i 36 mån

70,-

104,-

141,-

178,-

215,-

326,-
Eksempel: Du handler for 3.000 NOK og velger å delbetale i 24 måneder. Månedsinnbetalingen blir da 182 NOK. Den totale kredittkostnaden blir 1.359 NOK og totalt å betale 4.359 NOK. Antallet måneder og totalkostnad påvirkes om du benytter en betalingsfri måned.


Hvis innbetalingene er gjort til riktig tid, og kontohaveren ellers har fulgt kontobetingelsene de siste fire månedene, kan kontohaveren benytte seg av tilbudet om en betalingsfri måned. Rente og faktureringsavgift blir belastet hvis man benytter en betalingsfri måned, og tilbakebetalingstiden vil bli forlenget. Hvis kreditten benyttes på nytt ved ytterligere kjøp, blir kredittens løpetid forlenget.

Renter og avgifter
Der hvor ikke annet er angitt, beregnes renten på denne kontoen i forhold til en månedlig rentesats som for tiden er 1,66%. Renten beregnes på det til enhver tid utestående kredittbeløpet. Den nominelle årsrenten er for tiden 19,92%. Rente tilkommer månedlig. Effektivrente ved 8.000 NOK opplagt på 12 måneder er for tiden 26,08%. Rentesatser og avgifter kan endres hvis dette skyldes kredittpolitiske beslutninger, økte utlånskostnader for Bubbleroom, eller andre kostnadsøkninger som Bubbleroom ikke kunne forutse da avtalen ble inngått. Bubbleroom har rett til å påføre avgifter og skatter som Bubbleroom ikke styrer selv. Bubbleroom forbeholder seg retten å under avtalsperioden beslutte om påminnelsesavgiften skal endres.

Innvilget kreditt
Bubbleroom fastsetter en øvre kredittgrense for kredittkjøp. Bubbleroom forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger samt muligheten til å begrense kredittbeløpet. Hvis forutsetningene for kreditten endres mens kreditten løper, har Bubbleroom rett til å redusere den tidligere innvilgede kredittgrensen til en kredittgrense som Bubbleroom mener er egnet. Under forutsetning av at kontobetingelsene over holdes, kan Bubbleroom, hvis ikke annet er avtalt, trinnvis øke kreditten opp til 8.000 NOK uten ny søknad.

Oppsigelse
Oppsigelse av konto gjøres ved å kontakte Bubbleroom. Etter en oppsigelse gjelder de aktuelle delene av vilkårene for Bubbleroom-Konto så lenge det gjenstår gjeld på kontoen.
Hvis kontohaveren i mer enn en måned har vært forsinket med betaling av et beløp som overstiger ti prosent av kredittfordringen, eller på annen måte er vesentlig forsinket med betalingen, forbeholder Bubbleroom seg retten til å si opp kreditten. Kostnader for eventuelle inkassotiltak debiteres i henhold til gjeldende lover, og påløpte renter/avgifter kapitaliseres.

Kredittgiver
Kredittgiver er New Bubbleroom Sweden AB, 501 10 Borås, 556699-9214. Bubbleroom innvilger kreditt etter kredittsjekk. Kontohaver er den som har søkt om og er innvilget konto. Kontohaver er en fysisk person. Bubbleroom har rett til å overdra eller pantsette krav til annen kredittgiver. Den nye kredittgiveren binder seg til å følge disse vilkårene. Overlatelse eller pantsetting til den nye kredittgiveren skal ikke påvirke kontohaverens stilling. Bubbleroom må gi skriftlig samtykke for at kreditten skal kunne overføres til en annen fysisk person.

Standardisert Europeisk Forbrukerkredittinformasjon
For å gjøre det lettere å foreta sammenlikninger, har kontohaveren rett til å få sentrale opplysninger om kreditten på skjemaet Standardisert Europeisk Forbrukerkredittinformasjon før en kredittavtale blir inngått.
SEKKI-skjema

Kort
Betal online med et av følgende kort: VISA å MASTERCARD, du kan også betale med MasterPass. Gjelder kun norske kort. Bubbleroom tar ikke ut noen ekstra avgift ved kortbetaling. Bubbleroom bruker en betalingsveksel som gis av DIBS. Ved betaling med kort krypteres informasjonen slik at ingen uvedkommende får tilgang til den. DIBS har ansvar for full sikkerhet for sin betalingstjeneste.

Gjennom mitt kjøp hos Bubbleroom, samtykker jeg i at jeg ønsker å bruke den samme betalingsmåten for påfølgende kostnader relatert til det samme kjøpet.
Disse kostnadene er begrenset til kostnader påløpt i forbindelse med retur eller andre kostnader i forbindelse med et bytte i samsvar med gjeldende prisliste.


PayPal
Velger du PayPal som betalingsmetode i kassen, skjer betalingen direkte via PayPal. Når den innkommende betalingen er bokført hos Bubbleroom, sendes leveransen til deg.

Rabatter og tilbud
Rabatter og tilbud gjelder kun for medlemmer hos Bubbleroom, innlogging kreves for å kunne benytte en tilbudskode. Det er viktig å observere at tilbudskodene må angis eksakt slik som de eksponeres. Prisen justeres i forhold til rabatten som gjelder til den spesifikke tilbudskoden. Gyldigheten framgår tydelig med tilbudskoden. Eventuelle rabatter kan ikke føres over ved bytte eller framtidige bestillinger. Dette gjelder også tilfeldige tilbud der prisen kun gjelder ved en bestemt tid eller dag.

Medlemskap
En medlem har registrert en kundekonto hos Bubbleroom. Medlemskapet gjelder for alle nåværende og framtidige kjøp hos Bubbleroom. Denne avtalen gjelder inntil videre, men medlemskapet kan når som helst avsluttes. For å avslutte medlemskapet eller endre personopplysninger, gå til «Min profil». Som medlem og kunde skal største omsorg iakttas når det gjelder brukernavn og passord hos Bubbleroom. Bubbleroom er indeksert med Google og andre søkemotorer, noe som innebærer at ditt medlemskap offentliggjøres på samtlige søkemotorer.

Leveringsinformasjon
Varer sendes fra vårt lager innen 1-2 arbeidsdager. Fraktfirmaenes leveringstider varierer noe avhengig av hvor i landet pakken skal sendes til, men den totale leveringstiden ligger på 2-6 arbeidsdager. Bestillingsvarer som befinner seg på lageret hos våre eksterne partnere har en annen leveringstid. Dette er spesifisert for hvert produkt, preliminær leveringstid kan ses under «Leveringtid» ved hvert produkt. Visse produkter kan under høysesong, eller når det er ekstra travelt, ha noe lengre leveringstid. Vi gjør vårt beste for å levere dine varer så raskt som mulig.
Du får et kolli-nummer via e-mail, og kan selv spore din ordre med dette kolli-nummeret på Tollposts hjemmesider www.tollpost.no. Om din bestilling er sendt som varebrev, kan det dessverre ikke spores.

Bubbleroom anpasser ikke delleveranse dersom en eller flere varer i bestillingen ikke kan leveres. Istedet sendes varene som kan leveres, og varene som ikke kan leveres annulleres fra bestillingen.
Frakt 59 NOK.
Faktureringsavgift 29 NOK.
Fri frakt når du handler for minst 1299,-.

Returer, Angrerett, bytte og reklamasjon

Angrerett
Du har alltid rett til å angre din bestilling innen 14 dager, uten å oppgi noen grunn. Angrefristen regnes fra den datoen du mottok den siste varen/varene i din bestilling. Den enkleste måten å benytte din angrerett er å fylle ut returskjemaet som følger med i pakken din og returnere varene til oss. Hvis du velger å ikke benytte vårt returskjema kan du informere oss om ditt ønske om å angre din bestilling innen angrefristen er slutt ved å sende en melding til vår kundetjeneste: kundeservice@bubbleroom.no hvis du ønsker å benytte angreretten. Du må oppgi ditt navn, din adresse samt kundenummer eller personnummer. Varen må returneres godt pakket og i god stand. Hvis du angrer kjøpet uten å hente pakken, må du gi oss beskjed om dette (se Uavhentet pakke). Her kan du laste ned angreskjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

Bruk av angreretten.
Vi tilbakebetaler alle betalinger fra deg, inklusiv kostnaden for vår standard leveringssalternativ, uten begrunnelse og under alle omstendigheter senest 14 dager etter at vi ble informert om ditt ønske om å angre angre din bestilling. Vi benytter samme betalingsmetode som du benyttet på din bestilling når vi utfører tilbakebetalingen til deg. Dette medfører ingen ekstra kostnader for deg. Vi har rett til å utsette tilbakebetalingen til vi har har mottatt varene i retur eller du kan dokumentere at du har sendt varene tilbake til oss.
Du må sende tilbake varene til oss innen 14 dager fra den datoen du informerte oss om at du ønsker å angre bestillingen. Alle våre forsendelser inneholder en ferdig frankert adresselapp som du kan benytte når du returnerer varene. Ved bruk av angreretten står du som kunde for kostnaden av returfrakten. Benytter du returseddelen som følger med pakken din blir returkostnaden 59,- NOK. Beløpet trekkes automatisk fra verdien av varene som vi tilbakebetaler til deg. På beløpet som skal tilbakebebetales har vi rett til å trekke i fra en sum som tilsvarer varens verdiminskning, der kunden i større eller mindre grad har håndtert varen på en måte som påvirker produktets tilstand.

Tilbakebetaling
Skjer så snart som returen er mottatt, og senest innen 14 dager. Hvis du er faktura- eller kontokunde, blir kontoen din godskrevet. Hvis du angrer hele kjøpet, tilbakebetales også ekspedisjonsgebyr. Hvis du benytter deg av angreretten, betaler du returfrakten.

Bruk av retur-/bytterett
Send varen tilbake i vesentlig uforandret stand, gjerne i originalemballasjen. Returner samtlige deler, selv om de er skadet. Legg ved returseddelen og angi gjerne årsaken til returen. Du bør bruke adresselappen (forhåndsbetalt kunderetur) som du finner på returseddelen. Du kan bytte til en annen størrelse kostnadsfritt. Av hygieniske årsaker byttes ikke hudpleie-, makeup- og hårpleieprodukter samt parfymesett som inneholder hudpleieprodukter, hvis disse returneres i brutt forpakning. Hvis varen ikke er i vesentlig uforandret tilstand, kan ev. verdireduksjon bli trukket av på returbeløpet. Hvis du benytter deg av retur-/bytteretten, debiteres du returfrakten (p.t. 59 kr) i etterkant hvis du har valgt å bruke Bubblerooms’ returseddel. Hvis en vare er feil eller feilekspedert, betaler Bubbleroom returfrakten. Ved bytte eller retur står du for transportrisikoen. Ta alltid vare på garanti-/følgeseddelen til returen er ferdigbehandlet, der står returkollinummeret som skal brukes ved eventuell reklamasjon. Hvis du bestiller flere varer enn én og ikke returnerer alle, betaler vi ikke tilbake ekspedisjonsgebyret eller ev. postoppkravsgebyr ettersom gebyrene er de samme uansett antall varer som bestilles.
Ved spørsmål angående returer og angrerett, kontakt kundeservice på telefonnummer: 22 33 05 20 eller mail: kundeservice@bubbleroom.no.

Bytte
Du kan bytte en vare til en annen gjennom å selv legge inn en ny bestilling på vår hjemmeside, da tilkommer ny fraktkostnad. Det er viktig å huske på at vi ikke booker bytte når vi behandler din retur. Vennligst ikke skriv noen melding om bytte på din returlapp. Selv ved bytte må den returnerte varen være intakt samt returnert innen 14 dager etter uthentet leveranse.

Rimelige returer
Av miljømessige årsaker og for å kunne fortsette å tilby konkurransedyktige priser og god service, jobber vi kontinuerlig med å redusere mengden unødvendig returer. De fleste av våre fantastiske Bubbleroom-kunder returnerer en rimelig mengde varer. Men det hender at noen kunder bestiller og returnerer bemerkelsesverdig store mengder varer, mer enn selv den mest lojale kunden ville gjort. Oppdager vi et uvanlig mønster av kjøp og retur; f.eks retur av brukte varer, eller retur av store mengder varer, kan det hende vi må stenge kontoen din hos oss. Hvis dette skjer med deg, og du mener at vi har gjort en feil, kan du kontakte oss slik at vi kan vurdere situasjonen sammen med deg.»


Reklamasjoner
Har du mottatt feil vare eller blitt feilekspediert, ber vi deg om å kontakte kundeservice snarest på telefonnummer: 22 33 05 20 eller mail: kundeservice@bubbleroom.no Ved reklamasjon debiteres ingen fraktavgift eller returfraktavgift. Merk at du selv må legge inn en ny bestilling dersom ny vare/ordre ønskes.

Reklamasjon av pakke
Bubbleroom har ansvar for produktene til pakken er uthentet av mottakeren. Oppdager du en skade på pakken innen du åpner den, kontakt kundeservice på telefonnummer: 22 33 05 20 eller mail: kundeservice@bubbleroom.no Mistenker du at et produkt savnes i pakken, eller at forseglingen er brutt, skal dette anmeldes/meldes fra om til utleveringsstedet umiddelbart.


Uafhentede pakker
Hvis du ikke henter pakken og ikke gir beskjed til Bubbleroom om at du ønsker å benytte deg av angreretten, debiteres du ekspedisjonsgebyr, returfrakt og håndteringskostnader, p.t. totalt 150 NOK.


Personopplysninger og sekretesspolicy
Bubbleroom er ansvarlig for behandlingen av de personopplysningene du som kunde deler med oss – dine opplysninger kontrolleres mot folkeregisteret. Alle personopplysninger håndteres i samsvar med gjeldende Svenska Personuppgiftslagen (PUL).
Ved registrering og bestilling godkjenner du at dine person- og innkjøpsdata vil behandles for å opprettholde god kunderelasjon, og også for markedsføringsformål, såvel generell som selektiv av Bubbleroom AB, moderselskapet Consortio Fashion Group AB, deres datterselskap og samarbeidspartnere.
Som kunde hos Bubbleroom har du rett til innsyn i opplysningene som finnes om deg i vårt register samt å få opplysningene rettet/slettet gjennom å kontakte oss. Som kunde hos Bubbleroom har du rett til én gang per år å begjære skriftlig informasjon om dine opplysninger som fins i vårt register samt hvordan disse opplysningene brukes.
Bubbleroom bruker kryptert dataoverføring, noe som betyr at betaling – og personopplysninger skjer via sikre sider på internett. Om du er under 18 år og ønsker å handle hos Bubbleroom, behøver du foresattes tilatelse. Ved mistenkt bedrageri forbeholder seg Bubbleroom retten å heve et kjøp.

Sak og konflikter
Har du mottatt en feil vare eller skadet vare, vennligst ta kontakt med oss slik at vi kan løse problemet sammen. Vi førsøker alltid å løse konflikter på en tilfredstillende måte for alle parter. Dersom det ikke oppnås enighet har du mulighet til å sende saken til forbrukerrådet. Se fremgangsmåte her: http://www.forbrukerradet.no/klageguide

Du kan også benytte EU-kommisjonens klageportal online. Dette vil være spesielt relevant om du bor i et annet EU-land enn Sverige. Saken kan sendes hit: http://ec.europa.eu/consumers/odr - sammen med din sak må du også oppgi vår e-postadresse: claim@bubbleroom.com


Foretaksinformasjon
New Bubbleroom Sweden AB, Box 922, 501 10 Borås
Besøksadresse: Risängsgatan 4, 504 68 Borås
Telefon kundeservice: 22 33 05 20
Org.nr. 556699-9214

Bubbleroom er medlem av Svensk Distanshandel.

Juridisk navn + Organisasjonsnummer
Bubbleroom
Bubbleroom AS
Postboks 7, 1751 Halden
Organisasjonsnr. 921 326 556
Bubbleroom er medlem i Distansehandel Norge, www.distansehandel.no

Kjøpsvilkår
01.03.2017.

KUNDESERVICE

kundeservice@bubbleroom.no

Telefon kundetjeneste: 22 33 05 20
Mandag–Fredag fra 08.00 til 17.00