Kjøpsvilkår

1. GENERELT
Disse kjøpsvilkårene ("Kjøpsvilkårene") gjelder når du som privatperson foretar et kjøp fra www.bubbleroom.no og tilhørende nettsider ("Nettstedet"). Når du handler på Nettstedet inngås en avtale mellom deg og New Bubbleroom Sweden AB, org. nr. 556699-9214, med adresse Box 922, 501 10, Borås.

2. BESTILLING OG AVTALE
Du aksepterer disse kjøpsvilkårene ved at du foretar bestilling på nettstedet eller, i visse tilfeller, via telefon eller e-post gjennom vår kundeservice. For å kunne gjennomføre et kjøp må den totale bestillingssummen være minst 100 kroner. Du må også være over 16 år og ha rett til å inngå avtale i henhold til gjeldende lov, f.eks. ikke stå under formynderskap.
Når du har fullført kjøpet, sender vi deg automatisk en bekreftelse på at vi har mottatt bestillingen din. En bindende avtale inngås imidlertid først når vi sender en leveringsbekreftelse til den e-postadressen som du oppga i forbindelse med kjøpet.
Vi kan nekte en bestilling hvis du har oppgitt feilaktig informasjon til oss i kassen, hvis vi mistenker forsøk på bedrageri eller hvis bestillingen ikke kan fullføres fordi produktet du har bestilt er utsolgt fra lager. I slike tilfeller vil vi informere deg så snart vi kan.

3. PERSONOPPLYSNINGER
Bubbleroom er behandlingsansvarlig og ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine når du besøker Nettstedet og gjennomfører kjøp hos oss. Fullstendig informasjon om hvordan Bubbleroom håndterer dine personopplysninger, dine rettigheter og hvordan du kan utøve disse, finner du i våre personvernregler.

4. PRISER OG PRODUKTINFORMASJON
Prisen på varene på Nettstedet er oppgitt inklusiv mva. Bubbleroom bruker avrunding til jevn enkrone i forbindelse med betaling. Prisene inkluderer ikke betalings- og fraktavgifter. Gebyr for frakt og betaling kommer altså i tillegg hvis ikke annet tydelig angis på Nettstedet.
Vi strever alltid etter å vise produktene våre på en så korrekt måte som mulig. Dette inkluderer for eksempel fargegjengivelse og mål. All bildeinformasjon skal sees som illustrasjoner og kan ikke sees på som en garanti for produktenes nøyaktige utseende. Fargegjengivelsen kan variere avhengig av din enhet eller skjerm. Målene som vises for plaggene på Bubbleroom er omtrentlige og er ment for å gi deg retningslinjer for hvilken størrelse som passer deg best.

Hvis prisen eller informasjonen på et produkt som angis på Nettstedet er feil og du innså, eller burde ha innsett dette, kommer ikke prisen eller informasjonen til å gjelde for kjøpet. I slike tilfeller vil vi kontakte deg så snart som mulig.

5. RABATTER OG TILBUD
For å benytte en rabattkode, kreves det at du logger inn på kontoen din hos Bubbleroom. Merk at rabattkodene må oppgis nøyaktig slik de vises. Prisen justeres i kassen i henhold til rabatten som er knyttet til den spesifikke rabattkoden. Gyldighetstid samt betingelser angis i forbindelse med rabattkoden. Rabatten gjelder ved ett kjøp og kan ikke overføres til bytteordre eller fremtidige bestillinger. Dette gjelder også midlertidige tilbud, ettersom prisen bare gjelder en bestemt tid eller dag. Hvis rabatten ikke trekkes fra korrekt i forbindelse med kjøpet, ber vi deg kontakte oss før du fullfører bestillingen. Det er ikke mulig å kombinere ulike rabattkoder med hverandre eller med bruk av gavekort.

6. BETALING
Du kan betale for ditt kjøp hos Bubbleroom i henhold til betalingsmåtene nedenfor.

Kortbetaling
Bubbleroom benytter en betalingsløsning som er levert av Avarda. Avarda er ansvarlig for full sikkerhet når du benytter deres betalingstjeneste. Ved bestilling blir informasjonen kryptert slik at ingen uautorisert kan få tilgang til den. Du kan betale med Visa og Mastercard. Bubbleroom krever ikke noe ekstra gebyr ved denne betalingsmåten. Ved betaling med bank- eller kredittkort gjelder vår prisgaranti for levering i Norge. Ved kortbetaling trekkes beløpet på kortet ditt direkte når du gjennomfører ditt kjøp. Hvis du avventer en tilbakebetaling kan det ta 2-5 virkedager før tilbakebetalingen er tilgjengelig på ditt bankkort etter at tilbakebetalingen er utført av Bubbleroom. Dette for at alle parter inkludert banken skal kunne gjennomføre transaksjonen.

PayPal
Når du velger betalingsmåten PayPal i kassen, skjer betalingen via Paypal direkte. Når den innkommende betalingen er mottatt hos Bubbleroom, vil leveransen bli sendt til deg. Bubbleroom krever ikke noe ekstra gebyr når du benytter denne betalingsmåten.

Bubbleroom-Faktura
Fakturaen sendes til din e-post få dager etter du har utført kjøpet ditt. Faktura sendes på epost. Hele kjøpsbeløpet inkludert frakt og administrasjonsgebyr skal betales. Ved fakturabetaling blir det foretatt en kredittsjekk der kredittinformasjon innhentes. Kjøp med fakturabetaling blir kun sendt til Folkeregistrert adresse.
* Kjøp nå - betal senere
* Rentefritt inntil 50 dager
* Ingen etableringsgebyr
* Administrasjonsgebyr for tiden 29 NOK
* Påminnelsegebyr for tiden 35 NOK
* Velg å delbetale over en lengre periode ved å bytte til Bubbleroom-Konto

Hvis betalingen ikke er mottatt i tide, påføres et påminnelsegebyr som for tiden er på 35 NOK. Bubbleroom forbeholder seg retten til å endre beløpet på påminnelsegebyret i løpet av avtalen. Hvis betalingen ikke mottas, til tross for påminnelser vil utestående beløp på Bubbleroom-Faktura bli overført til en Bubbleroom-Konto.

Bubbleroom-Konto
Del opp betalingen over en lengre periode, opp til 36 måneder. Alle dine kjøp i løpet av perioden samles på en kontoutskrift som sendes månedlig på e-post. Hvis kontoen viser gjeld ved utsendelse blir administrationsgebyr lagt til (for tiden 45 NOK). Ved betaling på Bubbleroom-Konto blir det foretatt en vanlig kredittsjekk der kredittopplysninger innhentes. Kjøp med kontobetaling blir kun levert til Folkeregistrert adresse.

Kontoinnehaveren er ansvarlig for betaling for kjøp som er gjort, for belastede renter på kontoen, gebyrer og andre kostnader. Ved benyttelse av kreditten forplikter kontoinnehaveren å betale minimumsbeløpet som sendes månedlig. Minimumsbeløpet som skal betales beregnes slik at den til enhver tid benyttede kreditt skal tilbakebetales til det antall måneder som er spesifisert i søknaden, minimum 70 NOK. Betalingen må skje til Bubbleroom på den seneste bankkonto 6021.05.14611 senest på forfallsdato hver måned. For å unngå påminnelsegebyr (for tiden 35 NOK), forsinkelsegebyr (for tiden 50 NOK) og renter på forsinket betaling bør betalingen gjøres i god tid før forfallsdato. Kontoinnehaveren har rett til helt eller delvis å innløse kreditten tidligere uten ekstra kostnader.

Kjop varer for:1.000,-2.000,-3.000,-4.000,-5.000,-8.000,-
Per mån i 12 mån122,-215,-307,-400,-492,-770,,-
Per mån i 24 mån80,-131,-182,-233,-284,-436,-
Per mån i 36 mån70,-104,-141,-178,-215,-326,-


Eksempel: Du handler for 3000 NOK og velger å delbetale over 24 måneder. Den månedlige betalingen blir da 182 NOK. Den totale kredittkostnaden blir 1358 NOK. Totalt å betale blir 4358 NOK. Antall måneder og total kostnad påvirkes hvis du benyttes betalingsfri måned.

Betalingsfri måned
Hvis innbetalinger er utført på rett tid, og kontoinnehaveren ellers har overholdt kontoreglene de fire siste månedene, har kontoinnehaveren rett til å benytte seg av en betalingsfri måned. Renter og administrasjonsgebyr påføres ved benyttelse av betalingsfri måned og tilbakebetalingstiden vil bli forlenget. Hvis kreditten benyttes på nytt ved ytterligere kjøp forlenges kredittperioden.

Renter og avgifter
Med mindre annet er spesifisert, er renter på kontoen basert på en månedlig rentesats, som for tiden er 1,66 %. Renten beregnes til enhver tid av utestående kredittbeløp. Den nominelle årlige renten er for tiden 19,92 %. Renten legges til saldoen månedlig. Den effektive renten beregnet på 8 000 NOK pålagt i løpet av 12 månader er for tiden 26,08%. Endringer i renter og avgifter kan skje når det er begrunnet med kredittpolitiske beslutninger, økte lånekostnader for Bubbleroom eller andre kostnadsøkninger som Bubbleroom med rimelighet ikke kunne forutse når avtalen ble inngått. Bubbleroom har rett til å illegge kontoen skatt og avgifter som Bubbleroom ikke råder over. Bubbleroom forbeholder seg retten til å kunne endre påminnelsegebyret under avtaleperioden.

Innvilget kreditt
Bubbleroom setter en maksimal kredittgrense til hvilke kjøp som kan gjøres. Bubbleroom forbeholder seg retten til å innhente kredittoplysninger, og muligheten til å begrense kredittbeløpet. Hvis betingelsene for kreditten endres i løpet av kredittperioden har Bubbleroom rett til å nedjustere tidligere innvilget kredittgrense, til en kredittgrense som Bubbleroom finner rimelig. Forutsatt at kontoen er betalt i tide har Bubbleroom, med mindre annet er avtalt, rett til gradvis å forhøye kreditten opp til 8 000 NOK uten fornyet søknad.

Oppsigelse
Oppsigelse av kontoen gjøres ved å kontakte Bubbleroom. Etter oppsigelse vil vilkårene for Bubbleroom-Konto gjelde så lenge det er utestående gjeld på kontoen.

Bubbleroom forbeholder seg retten til å avslutte kreditten tidligere hvis kontoinnehaveren har vært på etterskudd med betalingen i mer enn en måned med betaling av et beløp som overstiger ti prosent av kredittkravet, eller på annen måte er i betydelig forsinkelse av betalingen. Kostnader for eventuell inkasso belastes i henhold til gjeldende lov og påløpte renter/gebyr påføres.

Kreditorer
Kreditor er Bubbleroom AS, organisasjonsnummer: 921326556. Bubbleroom innvilger kreditt etter kredittsjekk. Kontoinnehaver er personen som har søkt og fått innvilget konto. Kontoinnehaveren er en fysisk person. Bubbleroom forbeholder seg retten til å overføre eller pansette gjelden til en annen kreditor. Den nye kreditoren forplikter seg til å overholde vilkårene. Overføring eller pansettelsen til den nye kreditoren skal ikke påvirke kontoinnehaverens stilling. Bubblerooms skriftlige samtykke kreves for at kreditten skal kunne overføres til annen fysisk person. Her kan du lese våre fullstendige kredittvillkår.

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF-opplysninger)
For å underlette sammenligninger har kontoinnehaveren rett til, innen en kredittavtale inngås, å innhente sentral informasjon om kreditten på blanketten Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF-opplysninger) SEF-opplysninger

7. LEVERING
Din bestilling leveres til deg med det leveringsalternativet du velger i kassen. Avgiften du betaler der avhenger av hvilket leveringsalternativ du velger. Du finner informasjon om dine alternativer på Nettstedet og i kassen. Oppdatert informasjon om hvilke leveringsalternativer vi tilbyr til en hver tid finner du her.

Leveringstid
Forventet leveringstid er angitt på Nettstedet og i leveringsbekreftelsen, og kan variere avhengig av hvilket leveringsalternativ du velger, men vi leverer normalt innen 2-5 arbeidsdager. Vi strever alltid etter å levere bestillingen din innen den forventede leveringstiden som angis på Nettstedet og i leveringsbekreftelsen. Merk at tiden for levering kan variere avhengig av hvor i landet du bor og hvilket leveringsalternativ du velger, samt når i sesongen bestillingen gjøres.

Leveringsmåte
Når din bestilling sendes fra vårt lager, får du en leveringsbekreftelse på e-post med komplett informasjon slik at du kan følge bestillingen din. Avhengig av pakkens størrelse, sendes den enten som et varebrev eller en pakke. Et varebrev leveres, om mulig, i din postkasse, ellers til ditt nærmeste postutleveringssted. Pakker sendes direkte til utleveringssted hvor de blir liggende i 7 dager. Du får alltid en e-post, melding eller SMS med beskjed vedrørende bestillingen din. For de fraktmetodene der ID-dokument kreves, ber vi deg fremvise gyldig legitimasjon ved henting av pakken. Merk at visse avvik kan forekomme avhengig av hvor du bor. Mer informasjon om hva som gjelder rundt våre leveringsalternativer finner du her.

Uavhentet pakke
Hvis du ikke har hentet ut pakken din innen utløp av hentefristen som er oppgitt, vil vi belaste deg et gebyr. Avgiften omfatter de omkostninger som er påløpt i forbindelse med kjøpet ditt, p.t. 150 kr. Dersom du vil benytte deg av angreretten, ønsker vi at du gir oss beskjed om dette først, ettersom en pakke som ikke er hentet ikke regnes som en utøvelse av angreretten. Les mer i avsnitt 8 (Angrerett).

8. ANGRERETT

Bruk av angrerett
Du har rett til å angre kjøpet ditt innen 14 dager fra den dagen du, eller en person på oppdrag fra deg, mottar bestillingen. Den enkleste måten å bruke angreretten på, er ved å fylle ut returskjemaet som følger med i pakken og returnere produktene til oss. Velger du å ikke bruke vårt returskjema, holder det at du informerer oss om at du ønsker å angre bestillingen før angrefristen går ut, ved å informere oss på kundeservice@bubbleroom.no. For en raskere håndtering ber vi deg oppgi ditt navn, din adresse samt kundenummer eller personnummer.
Du kan også bruke Forbrukerrådets standardskjema. Last ned det norske forbrukerrådets angreskjema her. Vår returadresse er Bubbleroom, Industriveien 25, 0668 OSLO. Produktene må returneres til oss innen 14 dager fra den datoen du informerte oss om at du ville angre kjøpet.

Du har ikke rett til å angre produkter som på grunn av helse- eller hygienemessige årsaker ikke kan leveres tilbake hvis du har brutt forseglingen på produktet. Dersom angreretten ikke gjelder, vil vi informere deg om dette i forbindelse med produktet.

Verdireduksjon
Når du benytter deg av angreretten, har du rett til å åpne emballasjen og undersøke produktet i den grad som kreves for å bedømme dens karakter, egenskaper og funksjon. Du har rett til å angre kjøpet mot full tilbakebetaling hvis du gir oss beskjed innen 14 dager fra den dagen du mottok bestillingen. Hvis du håndterer produktet i større grad enn det som kreves for å fastslå dets karakter, egenskaper og funksjon, har vi rett til å foreta et verdifradrag. Det innebærer at vi har rett til å trekke fra et beløp på produktets verdi hvis verdien på produktet er redusert ved at du har brukt produktet mer enn nødvendig for å fastslå produktets karakter, egenskaper og funksjon. Slike fradrag skjer i henhold til produktets verdi ved retur sammenlignet med den opprinnelige verdien da kjøpet ble gjort.

Tilbakebetaling
Når du benytter deg av angreretten refunderer vi deg, inkludert kostnaden for vårt standard leveringsalternativ, uten unødig forsinkelse og senest 14 dager etter at vi ble informert om din beslutning om å angre bestillingen. Vi har imidlertid rett til å vente med tilbakebetalingen til vi har mottatt varene eller du har oppgitt bevis på at du har sendt varene tilbake. Vi bruker samme betalingsmåte som du brukte ved bestillingen når vi betaler deg tilbake. Dette medfører ingen ekstra kostnader for deg. Ved utøvelse av angreretten står du som kunde for kostnaden av returfrakten. Hvis du bruker returseddelen som følger med i pakken, er returkostnad per i dag 59 kr. Summen trekkes automatisk fra vareverdien vi betaler deg tilbake. Hvis du bestiller flere varer enn én og ikke returnerer alle, tilbakebetales ikke fraktavgiften, ettersom avgiften er den samme uansett antall varer som er bestilt.

9. BYTTERETT
Du kan bytte avgiftsfritt til en annen størrelse innen angrefristen på 14 dager ved å angi at du vil bytte størrelse på returseddelen eller ved å kontakte vår kundeservice. Hvis du ønsker å benytte deg av bytteretten din, ber vi deg sende tilbake varen/varene i opprinnelig stand. Hvis du har håndtert produktet mer enn nødvendig for å fastslå dets karakter, egenskaper og funksjon, har vi i stedet rett til å foreta et verdifradrag som tilsvarer verdireduksjonen på varen.

Tilbakebetaling
Tilbakebetaling skjer så snart returen er mottatt, og senest innen 14 dager. Tilbakebetalingen skjer på samme måte som når bestillingen ble gjennomført. Har du betalt med kortbetaling, swish eller PayPal, kan det ta 2-5 bankdager før tilbakebetalingen skjer etter at saken er behandlet hos Bubbleroom. Dette for at samtlige parter, inklusive bank, skal kunne utføre transaksjonen. Hvis du har betalt med Bubbleroom-faktura eller Bubbleroom-konto, skjer tilbakebetalingen til den respektive kredittkontoen.

10. Fair Use Policy
Vår Fair Use Policy er utviklet av miljøhensyn og for at vi skal kunne fortsette å tilby konkurransedyktige priser og service til våre kunder. Ettersom et svært lite antall kunder bestiller og returnerer særdeles store mengder varer, har vi opprettet en policy der vi forbeholder oss retten til å nekte disse kundene å inngå ytterligere avtaler med oss. Vi kan derfor ha behov for å stenge ned kontoen og/eller begrense betalingsmåten hos oss hvis vi legger merke til systematisk avvikende kjøpsatferd, f.eks. ved kjøp og retur av større mengder varer der det er rimelig grunn til å tro at bestillingen ikke gjøres med en genuin intensjon om å gjennomføre kjøpet, eller dersom det er mistanke om misbruk i forbindelse med retur. Ellers gjelder inngåelse av en bindende avtale først når vi sender en leveringsbekreftelse til den e-postadressen du oppga i forbindelse med kjøpet. Policyen hindrer deg bare fra å inngå en ny avtale med oss og påvirker ikke rettighetene for allerede bindende kjøp.

Vi identifiserer avvikende kjøpsatferd ved å granske en rekke objektive faktorer, f.eks. kjøpsfrekvens, ordreverdi og returhistorikk. Vårt personale foretar den endelige vurderingen av hvorvidt fremtidige bestillinger skal aksepteres eller avvises. Hvis du har blitt utestengt, får du informasjonen i kassen neste gang du bestiller, og utestengelsen gjelder i to år fra siste kjøp. Har du blitt utstengt og mener at vi har begått en feil, ber vi deg kontakte oss på kundeservice@bubbleroom.no eller 22 33 05 20 slik at vi kan se over situasjonen sammen. Du finner mer informasjon om hvordan Bubbleroom håndterer dine personopplysninger i våre personvernregler.

11. REKLAMASJON
Hvis det er noe galt med produktet, har du rett til å reklamere i tre år etter at du mottok produktet. Hvis du vil reklamere på et produkt som er skadet eller feil, ber vi deg varsle oss så snart feilen er oppdaget. Meldinger som sendes innen to måneder etter at du har oppdaget feilen, anses alltid for å være tidsnok.

For å reklamere, anbefaler vi deg å kontakte vår kundeservice på kundeservice@bubbleroom.no eller 22 33 05 20. Vår returadresse er Bubbleroom, Industriveien 25, 0668 Oslo.

Når det reklamerte produktet er mottatt og det er konstatert at reklamasjonen er gyldig, vil vi erstatte deg i henhold til gjeldende lov. Det innebærer at feilen vil bli rettet opp, eller at vi bytter ut det defekte produktet med et nytt. Hvis ingen av disse alternativene er mulige, har du rett til å kreve et prisavslag som tilsvarer feilen eller heve kjøpet i henhold til gjeldende lov. Du har også rett til erstatning for skaden i henhold til gjeldende lov. Merk at vi har rett til å nekte en reklamasjon hvis det viser seg at produktet ikke er feil i henhold til gjeldende lov. Ved godkjent reklamasjon står Bubbleroom for returkostnaden.
Ved tilbakebetaling skjer det på samme måte som når bestillingen ble gjennomført. Har du betalt med kortbetaling eller PayPal, kan det ta 2-5 bankdager før tilbakebetalingen skjer etter at saken er behandlet hos Bubbleroom. Dette for at samtlige parter, inklusive bank, skal kunne utføre transaksjonen. Hvis du har betalt med Bubbleroom-faktura eller Bubbleroom-konto, skjer tilbakebetalingen til den respektive kredittkontoen. 

12. TVISTER
Bubbleroom etterstrever alltid høy kundetilfredshet. Hvis vi ikke kan oppfylle en avtale hvor du føler deg fornøyd, har du mulighet til å ta saken videre til Forbrukerrådet. Vi følger alltid deres anbefalinger. Du kommer direkte til Forbrukerrådet via www.forbrukerradet.no/klageguide Adressen deres er Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo.
Du kan også bruke EU-kommisjonens online-klagoportal, som du finner her: https://ec.europa.EU/consumers/odr

13. OM DISSE KJØPSVILKÅRENE
Disse kjøpsvilkårene skal tolkes og brukes i henhold til norsk lov. Vi har rett til å endre disse kjøpsvilkårene, men de kjøpsvilkårene som du godtok på kjøpstidspunktet gjelder alltid for dette kjøpet. Alle endringer vil fremgå av den sist publiserte versjonen av kjøpsvilkårene på Nettstedet. Endringer trer i kraft fra du har akseptert kjøpsbetingelsene, det vil si i forbindelse med at du gjennomfører et nytt kjøp på Nettstedet.

14. BEDRIFTSINFORMASJON
Bedriftsinformasjon New Bubbleroom Sweden AB, Box 922, 501 10 Borås
Besøksadresse Risängsgatan 4-6, 504 68 Borås
Returadresse Bubbleroom c/o PostNord, Fulfilment Fugelåsen 9, 1405 Langhus
Tlf. kundeservice 22 33 05 20
Org.nr 556699-9214

Bubbleroom er medlem av Trygg E-handel.

Vilkårsdato 2021-10-08
Sist oppdatert 2021-10-14

KUNDESERVICE

kundeservice@bubbleroom.no
22 33 05 20

Hverdager 08.00-17.00