Kjøpsvilkår

1. GENERELT
Følgende generelle vilkår og betingelser gjelder for alle avtaler som er ingått av kunden (heretter kalt ”du”) med Bubbleroom AS, organisasjonsnummer: 921326556 (heretter kalt ”Bubbleroom”, ”oss” eller ”vi”). Ved å bestille aksepterer du disse vilkårene. Forsikre deg om at du har lest og forstått vilkårene hos Bubbleroom før du bestiller.

Bestilling av produkter skjer via www.bubbleroom.no eller via telefon/e-post hos Bubbleroom. Bestillinger som er foretatt av personer under 18 år vurderes i henhold til gjeldende regler for kontant kjøp og må ha foresattes godkjenning før bestilling. Vi forbeholder oss retten til å nekte et kjøp hvis du for eksempel har oppgitt feil personopplysninger og ved mistanke om svindel.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene uten varsel til deg på forhånd. Vilkårene som gjelder for deg er vilkårene som du har godkjent ved bestillingstidspunktet.

2. BESTILLING OG AVTALE
Du gjør dine bestillinger hos www.bubbleroom.no eller via telefon/e-post. Minste ordreverdi er for tiden 100 NOK. Bestillingen kan kun gjennomføres når du har akseptert, inngått og forstått våre generelle vilkår.

Kjøpsavtalen inngås så snart du mottar en orderbekreftelse fra Bubbleroom. Dette blir sendt til din e-post adresse forutsatt at den du har oppgitt er korrekt. Hvis vi av en eller annen grunn ikke kan sende din bestilling vil vi alltid varsle deg på e-post eller telefon. Tilbakebetaling av en slik bestilling skjer på samme måte som den valgte betalingsmåten på det tidspunktet som du gjennomførte bestillingen.

3. PERSONOPPLYSNINGER OG MEDLEMSSKAP
Bubbleroom AS, organisasjonsnummer: 921326556, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Vi behandler dine personopplysninger for at vi for eksempel skal kunne levere bestillingen din eller motta din betaling. Vi kan også bruke dine personopplysninger til å sende reklame til deg på e-post, SMS eller utsendelse per post, og for å tilby deg personlige tilbud basert på din kjøpshistorikk og varene som du har vist interesse for. Fullstendig informasjon om hvordan Bubbleroom håndterer dine personopplysninger, dine rettigheter og hvordan du kan praktisere dem finner du under Integritetspolicy.

Medlem gjelder for en person som har registrert seg hos Bubbleroom. Medlemskapet gjelder for alle nåværende og fremtidige kjøp hos Bubbleroom. Medlemskapet er løpende og kan avsluttes når som helst. For å avslutte ditt medlemskap gjøres dette under ”Mine sider”. Som medlem og kunde bør du være nøye med hensyn til ditt brukernavn og passord.

4. PRISER OG AVGIFTER
Samtlige priser på vår nettside vises i norske kroner (NOK). Alle varer i Bubblerooms sortiment er inklusive mva. Vi forbeholder oss retten til prisendringer og reserverer oss mot eventuelle skrivefeil av prisinformasjon og eventuelt utsolgte varer. Bubbleroom bruker avrunding til hel krone i forbindelse med betaling. Prisene inkluderer ikke administrasjons- og fraktgebyr.

5. BETALING
Du kan betale for ditt kjøp hos Bubbleroom i henhold til betalingsmåtene nedenfor.

Kortbetaling
Bubbleroom benytter en betalingsløsning som er levert av Avarda. Avarda er ansvarlig for full sikkerhet når du benytter deres betalingstjeneste. Ved bestilling blir informasjonen kryptert slik at ingen uautorisert kan få tilgang til den. Du kan betale med Visa og Mastercard. Bubbleroom krever ikke noe ekstra gebyr ved denne betalingsmåten. Ved betaling med bank- eller kredittkort gjelder vår prisgaranti for levering i Norge. Ved kortbetaling trekkes beløpet på kortet ditt direkte når du gjennomfører ditt kjøp.

Ved kjøp hos Bubbleroom godkjenner du at du ønsker å bruke den samme betalingsmåten for etterfølgende kostnader relatert til det samme kjøpet. Disse kostnadene er begrenset til kostnader i forbindelse med returer eller ekstra kostnader i forbindelse med bytte i henhold til gjeldende priser.

Hvis du avventer en tilbakebetaling kan det ta 2-5 virkedager før tilbakebetalingen er tilgjengelig på ditt bankkort etter at tilbakebetalingen er utført av Bubbleroom. Dette for at alle parter inkludert banken skal kunne gjennomføre transaksjonen.

PayPal
Når du velger betalingsmåten PayPal i kassen, skjer betalingen via Paypal direkte. Når den innkommende betalingen er mottatt hos Bubbleroom, vil leveransen bli sendt til deg. Bubbleroom krever ikke noe ekstra gebyr når du benytter denne betalingsmåten.

Bubbleroom-Faktura
Fakturaen sendes til din e-post få dager etter du har utført kjøpet ditt. Faktura sendes på epost Hele kjøpsbeløpet inkludert frakt og administrasjonsgebyr skal betales. Ved fakturabetaling blir det foretatt en kredittsjekk der kredittinformasjon innhentes. Kjøp med fakturabetaling blir kun sendt til Folkeregistrert adresse.

* Kjøp nå - betal senere
* Rentefritt inntil 50 dager
* Ingen etableringsgebyr
* Administrasjonsgebyr for tiden 29 NOK
* Påminnelsegebyr for tiden 35 NOK
* Velg å delbetale over en lengre periode ved å bytte til Bubbleroom-Konto

Hvis betalingen ikke er mottatt i tide, påføres et påminnelsegebyr som for tiden er på 35 NOK. Bubbleroom forbeholder seg retten til å endre beløpet på påminnelsegebyret i løpet av avtalen. Hvis betalingen ikke mottas, til tross for påminnelser vil utestående beløp på Bubbleroom-Faktura bli overført til en Bubbleroom-Konto.

Bubbleroom-Konto
Del opp betalingen over en lengre periode, opp til 36 måneder. Alle dine kjøp i løpet av perioden samles på en kontoutskrift som sendes månedlig på e-post. Hvis kontoen viser gjeld ved utsendelse blir administrationsgebyr lagt til (for tiden 45 NOK). Ved betaling på Bubbleroom-Konto blir det foretatt en vanlig kredittsjekk der kredittopplysninger innhentes. Kjøp med kontobetaling blir kun levert til Folkeregistrert adresse.

Kontoinnehaveren er ansvarlig for betaling for kjøp som er gjort, for belastede renter på kontoen, gebyrer og andre kostnader. Ved benyttelse av kreditten forplikter kontoinnehaveren å betale minimumsbeløpet som sendes månedlig. Minimumsbeløpet som skal betales beregnes slik at den til enhver tid benyttede kreditt skal tilbakebetales til det antall måneder som er spesifisert i søknaden, minimum 70 NOK. Betalingen må skje til Bubbleroom på den seneste bankkonto 6021.05.14611 senest på forfallsdato hver måned. For å unngå påminnelsegebyr (for tiden 35 NOK), forsinkelsegebyr (for tiden 50 NOK) og renter på forsinket betaling bør betalingen gjøres i god tid før forfallsdato. Kontoinnehaveren har rett til helt eller delvis å innløse kreditten tidligere uten ekstra kostnader.

Kjop varer for:

1.000,-

2.000,-

3.000,-

4.000,-

5.000,-

8.000,-

Per mån i 12 mån

122,-

215,-

307,-

400,-

492,-

770,,-

Per mån i 24 mån

80,-

131,-

182,-

233,-

284,-

436,-

Per mån i 36 mån

70,-

104,-

141,-

178,-

215,-

326,-Eksempel: Du handler for 3000 NOK og velger å delbetale over 24 måneder. Den månedlige betalingen blir da 182 NOK. Den totale kredittkostnaden blir 1358 NOK. Totalt å betale blir 4358 NOK. Antall måneder og total kostnad påvirkes hvis du benyttes betalingsfri måned.

Betalingsfri måned
Hvis innbetalinger er utført på rett tid, og kontoinnehaveren ellers har overholdt kontoreglene de fire siste månedene, har kontoinnehaveren rett til å benytte seg av en betalingsfri måned. Renter og administrasjonsgebyr påføres ved benyttelse av betalingsfri måned og tilbakebetalingstiden vil bli forlenget. Hvis kreditten benyttes på nytt ved ytterligere kjøp forlenges kredittperioden.

Renter og avgifter
Med mindre annet er spesifisert, er renter på kontoen basert på en månedlig rentesats, som for tiden er 1,66 %. Renten beregnes til enhver tid av utestående kredittbeløp. Den nominelle årlige renten er for tiden 19,92 %. Renten legges til saldoen månedlig. Den effektive renten beregnet på 8 000 NOK pålagt i løpet av 12 månader er for tiden 26,08%. Endringer i renter og avgifter kan skje når det er begrunnet med kredittpolitiske beslutninger, økte lånekostnader for Bubbleroom eller andre kostnadsøkninger som Bubbleroom med rimelighet ikke kunne forutse når avtalen ble inngått. Bubbleroom har rett til å illegge kontoen skatt og avgifter som Bubbleroom ikke råder over. Bubbleroom forbeholder seg retten til å kunne endre påminnelsegebyret under avtaleperioden.

Innvilget kreditt
Bubbleroom setter en maksimal kredittgrense til hvilke kjøp som kan gjøres. Bubbleroom forbeholder seg retten til å innhente kredittoplysninger, og muligheten til å begrense kredittbeløpet. Hvis betingelsene for kreditten endres i løpet av kredittperioden har Bubbleroom rett til å nedjustere tidligere innvilget kredittgrense, til en kredittgrense som Bubbleroom finner rimelig. Forutsatt at kontoen er betalt i tide har Bubbleroom, med mindre annet er avtalt, rett til gradvis å forhøye kreditten opp til 8 000 NOK uten fornyet søknad.

Oppsigelse
Oppsigelse av kontoen gjøres ved å kontakte Bubbleroom. Etter oppsigelse vil vilkårene for Bubbleroom-Konto gjelde så lenge det er utestående gjeld på kontoen.

Bubbleroom forbeholder seg retten til å avslutte kreditten tidligere hvis kontoinnehaveren har vært på etterskudd med betalingen i mer enn en måned med betaling av et beløp som overstiger ti prosent av kredittkravet, eller på annen måte er i betydelig forsinkelse av betalingen. Kostnader for eventuell inkasso belastes i henhold til gjeldende lov og påløpte renter/gebyr påføres.

Kreditorer
Kreditor er Bubbleroom AS, organisasjonsnummer: 921326556. Bubbleroom innvilger kreditt etter kredittsjekk. Kontoinnehaver er personen som har søkt og fått innvilget konto. Kontoinnehaveren er en fysisk person. Bubbleroom forbeholder seg retten til å overføre eller pansette gjelden til en annen kreditor. Den nye kreditoren forplikter seg til å overholde vilkårene. Overføring eller pansettelsen til den nye kreditoren skal ikke påvirke kontoinnehaverens stilling. Bubblerooms skriftlige samtykke kreves for at kreditten skal kunne overføres til annen fysisk person. Her kan du lese våre fullstendige kredittvillkår.

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF-opplysninger)
For å underlette sammenligninger har kontoinnehaveren rett til, innen en kredittavtale inngås, å innhente sentral informasjon om kreditten på blanketten Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF-opplysninger)

SEF-opplysninger

6. LEVERING
*Frakt 59 NOK, fri frakt ved kjøp over 799 NOK.

Leveringstid
Varene sendes fra vårt lager innen 1-2 virkedager. Fraktfirmaets leveringstider varierer avhengig av bosted og kan derfor variere. Bestillinger leveres normalt innen det antall virkedager som er opgitt på nettsiden.

Levering
Når bestillingen din sendes fra vårt lager mottar du en leveringsbekreftelse med fullstendig informasjon der du kan følge bestillingen din. Avhengig av størrelsen på pakken, sendes den enten som et varebrev eller som pakke. Varebrev blir først forsøkt levert til postkassen din, ellers til nærmeste utleveringssted. Pakker sendes direkte til utleveringssted med hentefrist på 7 dager. Du vil alltid motta e-post, hentelapp eller SMS med beskjed om hvor du kan hente bestillingen din. For de forsendelser der det kreves ID-dokument, ber vi deg om å vise gyldig legitimasjon.


Heving Forbrukeren kan heve kjøpet når forsinkelsen er vesentlig. Er varen levert, må kravet om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk vite om leveringen. Ved vurderingen av om forsinkelsen er vesentlig, skal det særlig legges vekt på forsinkelsens betydning for forbrukeren. Det skal blant annet tas hensyn til hvilken type vare kjøpet gjelder, og om levering skulle skje til en bestemt tid. Kjøpet kan også heves dersom selgeren ikke leverer innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som forbrukeren har fastsatt. Mens tilleggsfristen løper, kan ikke forbrukeren heve, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen. Gjelder kjøpet en vare som skal tilvirkes særskilt for forbrukeren etter forbrukerens oppgaver eller ønsker, og kan selgeren derfor ikke uten vesentlig tap disponere varen på annen måte, kan forbrukeren bare heve dersom forsinkelsen medfører at formålet med kjøpet blir vesentlig forfeilet”.


Det må reklameres om at krav om heving på grunn av forsinkelse gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk vite om leveringen, jf. forbrukerkjøpsloven § 23 første ledd annet punktum. Dermed er det ved heving på grunn av forsinkelse et unntak fra regelen om at det er tilstrekkelig med nøytral reklamasjon.


Om forsinkelsen er vesentlig må vurderes etter en konkret helhetlig skjønnsmessig vurdering. Det sentrale etter forarbeidene i Ot.prp.nr.44 (2001-2002) side 178 er at kjøperens interesser i større grad settes i forgrunnen i forhold til selgerens interesser etter en skjønnsmessig helhetsvurdering. Ved vurderingen av om forsinkelse er vesentlig, skal det også etter forbrukerkjøpsloven § 23 annet ledd særlig legges vekt på forsinkelsens betydning for forbrukeren. Det avgjørende er forsinkelsens faktiske betydning for forbrukeren, og ikke hans subjektive oppfatninger. Det skal blant annet tas hensyn til hvilken type vare kjøpet gjelder, og om levering skulle skje til en bestemt tid.


I tillegg til at forsinkelsen er vesentlig, er det også adgang for forbruker til å heve forbrukerkjøpsloven § 23 tredje ledd dersom selgeren ikke leverer innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som forbrukeren har fastsatt (såkalt nachfrist). Mens tilleggsfristen løper, kan ikke forbrukeren heve, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.


For tilvirkningskjøp er det en spesiell regel i forbrukerkjøpsloven § 23 fjerde ledd om at dersom kjøpet gjelder en ting som skal tilvirkes særskilt for forbrukeren etter forbrukerens oppgaver eller ønsker, og kan selgeren derfor ikke uten vesentlig tap disponere tingen på annen måte, kan forbrukeren bare heve dersom forsinkelsen medfører at formålet med kjøpet blir vesentlig forfeilet. Vesentlig forfeilet innebærer at mangelen er av en slik art at tingen ikke kan brukes til sitt tiltenkte formål. Årsaken til at det er en høyere hevingsterskel ved tilvirkningskjøp er at når varen er fremstilt spesielt for en kjøper, vil det ofte kunne føre til store tap for selgeren om kjøpet heves. Forbrukeren vil på sin side ofte ikke ha samme behov for å kunne heve som ellers, fordi forbruker ikke på kort tid kan skaffe seg en tilsvarende gjenstand.

Uavhentet pakke
Dersom du ikke har hentet pakken din innen hentefristen på utleveringsstedet, må du betale et gebyr. Gebyret inkluderer kostnadene i forbindelse med ditt kjøp, for tiden 150 NOK. Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, ønsker vi at du gir oss beskjed om dette ettersom en pakke som ikke blir hentet ut ikke faller under denne kategorien. Vennligst les mer i avsnitt 7 (Angrerett).


Reklamasjon av pakke ved levering
Bubbleroom er ansvarlig for bestillingen din til du mottar den. Hvis du oppdager skade på forsendelsen, skal dette varsles Bubbleroom snarest, før du åpner pakken. Hvis du mistenker at en vare mangler i forsendelsen eller at forseglingen er ødelagt når du mottar pakken på utleveringsstedet, skal det rapporteres til utleveringsstedet umiddelbart. Pakken skal i slike tilfeller ikke leveres ut til kunden.


7. ANGRERETT
Benyttelse av angreretten
Du har alltid rett til å angre bestillingen din innen 14 dager, uten å oppgi grunn. Angrerettperioden beregnes fra den datoen du mottok den siste varen/varene i din bestilling. Den enkleste måten å bruke angreretten på er å fylle ut returskjemaet som følger med i pakken din og returnere varene til oss. Hvis du velger å ikke bruke vårt returskjema er det tilstrekkelig at du informerer oss om ditt ønske og at du angrer din bestilling innen angrerettperioden ved å gi beskjed til oss på kundeservice@bubbleroom.no. Du må oppgi ditt navn, din adresse og kundenummer eller personnummer. Her kan du laste ned angreskjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester. Varen/varene skal returneres godt pakket og i original stand. Du kan også benytte deg av Forbrukerrådets angrerettskjema.

Tilbakebetaling
Vi refunderer betalingen fra deg, inkludert kostnaden for standard levering, uten urimelig forsinkelse og under alle omstendigheter, senest 14 dager etter at vi fikk informasjon om ditt ønske om å angre din bestilling. Vi bruker samme betalingsmetode som du brukte på bestillingen din når vi tilbakebetaler til deg. Dette vil ikke medføre noen ekstra gebyrer for deg. Vi har rett til å avvente tilbakebetalingen til vi har mottatt varene i retur, eller du har fremlagt bevis på at du har sendt tilbake varene.

Du må returnere varene til oss innen 14 dager fra den datoen du informerte oss om angreretten din. Alle våre forsendelser inneholder en forhåndsbetalt returetikett som du kan benytte når du returnerer varene. Ved benyttelse av angreretten er det du som kunde som står for kostnaden av returfrakten. Hvis du bruker returetiketten som følger med i pakken din, er returkostnaden for tiden 59 NOK. Denne summen blir automatisk trukket fra vareverdien som vi tilbakebetaler til deg. På beløpet som skal tilbakebetales, har vi rett til å trekke av en sum som tilsvarer varenes verdireduksjon i den grad at avskrivingen skyldes at du som kunde har håndtert varen i større grad enn hva som er nødvendig for å bestemme varens tilstand.

8. BYTTE OG RETUR 
Du kan bytte størrelse uten ekstra kostnad, og blir ikke belastet returfrakt. Hvis du ønsker å benytte din returrett ber vi deg å returnere varen/varene i sin opprinnelige stand. Hvis det gjelder reklamasjon er det ikke alltid mulig, se mer i avsnitt 9 (Reklamasjon). Legg ved returskjemaet som fulgte med i pakken, vennligst oppgi årsaken til retur. Hvis varen ikke er i vesentlig uforandret stand kan det bli gjort fradrag for eventuell verdireduksjon på returbeløpet. Hvis du benytter deg av retur- eller bytteretten blir du belastet returfrakten (for tiden 59 NOK) i etterkant hvis du har valgt å bruke Bubblerooms returetikett. Hvis du bestiller flere varer enn en, og ikke returnerer alle varene, refunderes ikke fraktgebyret ettersom gebyret er det samme uansett antall varer som er bestilt. Hvis en vare er skadet, mangelfull eller feilsendt, betaler Bubbleroom returfrakten. Ved bytte/retur er det du som er ansvarlig for transportrisikoen. Sørg derfor alltid for å ta vare på følgeseddelen fra din bestilling med kvittering på din retur som du får når du returnerer pakken på utleveringsstedet, dette for din sikkerhet hvis noe skulle skje med forsendelsen på vei tilbake til Bubbleroom.

Tilbakebetaling
Vil skje så snart vi har mottatt returen, men senest innen 14 dager. Tilbakebetalingen skjer på samme måte som når bestillingen ble gjennomført. Hvis du har betalt med kortbetaling eller Paypal kan det ta 2-5 virkedager før tilbakebetalingen utføres etter at returen er ferdigbehandlet hos Bubbleroom. Dette for at alle parter inkludert banken skal kunne utføre transaksjonen. Dersom du har betalt med Bubbleroom-Faktura eller Bubbleroom-Konto vil refusjonen utføres til respektive kredittkonto.

Returer
Av miljømessige årsaker og for å kunne fortsette å tilby konkurransedyktige priser og god service, jobber vi kontinuerlig med å redusere unødvendige returer. De fleste av våre fantastiske Bubbleroom-kunder returnerer få varer. Men det hender at noen kunder bestiller og returnerer bemerkelsesverdig store mengder av varer, mer enn hva den mest lojale kunden ville gjort. Hvis vi oppdager et uvanlig mønster av kjøp og returer; f.eks retur av brukte varer, eller returer av store mengder varer, kan vi det hende at vi må avslutte ditt kundeforhold hos oss, din betalingskonto og/eller begrense betalingsalternativer. Hvis dette skjer med deg og du mener at vi har begått en feil, så ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere situasjonen sammen med deg.

9. REKLAMASJON
Bubbleroom bruker gjeldende forbrukerlovgivning. Hvis du har mottatt en vare som er skadet eller mangelfull, ber vi deg om å varsle oss om det så snart feilen er oppdaget. Varsel som er sendt innen to måneder etter at du har oppdaget feilen anses for å være gitt i rett tid. Hvis det er en transportskade eller en savnet vare skal Bubbleroom få denne informasjonen omgående. Ler mer om dette i avsnitt 6 (Levering). Reklamasjon skal skje senest to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Reklamasjon til selger bør skje skriftlig.
Ved godkjent reklamasjon er Bubbleroom ansvarlig for returkostnaden.


Tilbakebetaling skjer på samme måte som når bestillingen ble gjennomført. Har du betalt med kortbetaling eller Paypal kan det ta 2-5 virkedager før tilbakebetalingen utføres etter at saken er ferdigbehandlet hos Bubbleroom. Dette for at alle parter inkludert banken skal kunne utføre transaksjonen. Hvis du har betalt med Bubbleroom-Faktura eller Bubbleroom-Konto vil refusjonen bli utført til respektive kredittkonto.

10. TVIST OG LOVVALG
Bubbleroom tilstreber alltid den høyeste kundetilfredsheten. Hvis vi ikke kommer frem til en løsning som du er fornøyd med, har du muligheten til å ta saken videre med Forbrukerrådet. Vi følger alltid deres anbefalinger.

Du finner det her: www.forbrukerradet.no/klageguide

Du kan også bruke EU-kommisjonens online-klageportal. Dette er spesielt relevant hvis du bor i et annet EU-land enn i Norge.

Saken kan sendes hit: ec.europa.eu/consumers/odr

11. RABATTER OG TILBUD
Rabatter og tilbud gjelder kun for medlemmer av Bubbleroom, innlogging kreves for å benytte en rabattkode. Vær oppmerksom på at rabattkoden må legges inn nøyaktig slik den vises. Prisen justeres i henhold til den rabatten som er oppgitt i den spesifikke rabattkoden. Gyldighet og vilkår er oppgitt i forbindelse med rabattkoden. Rabatten gjelder på et kjøp og kan ikke overføres til byttebestilling eller fremtidige bestillinger. Dette gjelder også midlertidige tilbud og kampanjer da prisen kun gjelder en bestemt tid eller dag. Dersom rabatten ikke trekkes i fra korrekt i forbindelse med ditt kjøp, ber vi deg om å ta kontakt med oss innen du fullfører bestillingen din.

Det er ikke mulig å kombinere forskjellige rabattkoder på en og samme bestilling, eller i forbindelse med bruk av gavekort og allerede nedsatte priser.

12. PRODUKTINFORMASJON
Vi prøver alltid å presentere produktene våre så nøyaktig som mulig. Dette inkluderer for eksempel fargegjengivelse eller mål. All bildeinformasjon må sees som illustrasjoner og vi kan ikke garantere at produktet har det eksakt samme utseende. Fargegjengivelse kan variere avhengig av din spesifikke enhet eller skjerm.

Målene som vises for plaggene hos Bubbleroom er omtrentlige og gir deg retningslinger for hvilken størrelse som passer deg best.

Bubbleroom forbeholder seg retten for eventuelle trykkfeil i tekst, bilder og feil i produktspesifikasjonen på alle produkter i sortimentet. Bubbleroom forbeholder seg retten til at et produkt når som helst kan bli sluttsolgt.

13. BEDRIFTSINFORMASJON

Juridisk navn
Bubbleroom AS
Postboks 7, 1751 Halden
Organisasjonsnummer: 921326556

Bedriftsinformasjon
New Bubbleroom Sweden AB, Box 922, 501 10 Borås
Org.nr 556699-9214

Besøksadresse
Risängsgatan 4, 504 68 Borås

Returadresse
Bubbleroom AS
Industrivei 25
0668 Oslo

Bubbleroom er medlem i Distansehandel Norge, www.distansehandel.no.

Kjøpsvilkår
2019-10-29

Sist oppdatert
2021-06-03

KUNDESERVICE

kundeservice@bubbleroom.no
22 33 05 20

Hverdager 08.00-17.00