Bubbleroom og bærekraft

Vi i Bubbleroom vil vi bli flinkere til å fortelle deg hvordan vi jobber med bærekraft. Bærekraftspørsmålet er noe vi alle må jobbe med, og det gjør vi best sammen. Her finner du informasjon om hvordan vi i Bubbleroom arbeider innen de ulike områdene.

Bubbleroom og kvalitetssikring

De mest holdbare plaggene er de vi bruker hyppigst. Derfor er det utrolig viktig at vi kan tilby deg luksuriøse plagg med god kvalitet som varer.

Kvalitetstester

Hos Bubbleroom arbeider vi aktivt for å sikre at våre høye kvalitetskrav oppfylles. Derfor tester vi samtlige produkter fra våre egne varemerker.
Dette gjøres først og fremst via tredjepartslaboratorier i våre leverandørland, men det kan også gjøres på vårt hovedkontor i Borås.
Alle produkter fra våre egne varemerker har gjennomgått flere kvalitetstester før de når kundene våre. Blant annet tester vi for fargeekthet, krymping, vridning og nikkel før vi starter produksjon i stor skala.

Ved å teste produktene i starten av produksjonsprosessen kan vi korrigere eller stoppe produkter med feil på et tidlig stadium, noe som er gunstig for våre leverandører, vår planlegging og naturligvis også for miljøet. Når produksjonen er i gang, kontrolleres flere prøver i form av leveranseprøver, og i enkelte tilfeller forekommer det store kvalitetskontroller kalt Final Inspections.

Kvalitetskokntroller - Final Inspections

For å sikre at produksjonen har fulgt tidligere fastsatte krav og for å oppdage eventuelle avvik før leveranse, utføres det i tillegg til kvalitetstester også kvalitetskontroller, såkalt Final Inspection. Ved denne typen inspeksjon kontrolleres et større antall produkter fra den ferdigpakkede leveransen på fabrikken ved hjelp av en uavhengig kvalitetskontrollør. Kvalitetsinspeksjonen innebærer blant annet at plaggene måles, at merking, etiketter og søm kontrolleres, og at eventuelle defekter korrigeres eller sorteres bort.

Hvis vi har hatt problemer med reklamasjoner eller anser noe som et risikoprodukt, utfører vi også ekstra kontroller. Det er viktig å foreta kvalitetskontroll for å sikre at produktet lever opp til de kravene som stilles, ellers risikerer vi at plaggets kvalitet ikke er god nok. Da får plagget en kortere levetid og dermed en større påvirkning på miljøet.

Leveransekontroll

Når sendingene kommer til lageret vårt i Borås, tas det stikkprøver fra hver leveranse for ytterligere kontroll. Dette hjelper oss å oppdage eventuelle uhell som kan ha skjedd under transporten. Hvis vi oppdager avvik, har vi ofte mulighet til å rette dem opp lokalt i Borås.

Selv om vi bruker store ressurser på å kvalitetssikre produktene våre, kan det dessverre hende at feilmerkede eller defekte produkter slipper gjennom innimellom. Vi er ikke perfekte, men vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre rutiner, for at våre kunder skal få den best mulige kjøpsopplevelsen.

Kjemikalier

Kjemikalier har ofte en negativ klang, men de er også veldig nyttige. Kjemikalier finnes i nesten alt vi omgir oss med – i møbler, klær, mat, medisin og hygieneartikler. I produksjonsprosessen til en tekstilvare brukes det mange ulike typer kjemikalier for å bearbeide varen. Kjemikalier brukes blant annet for å gi stoffet sin vakre farge eller for å gi varen en spesiell egenskap.

Enkelte kjemikalier medfører imidlertid risiko for både miljøet og produsentene, men også for sluttbrukerne. Ansvarlig kjemikaliehåndtering er derfor et must. Mangler man kunnskap om risiko og påfølgende effekter, kan dette få store konsekvenser. Bubbleroom arbeider derfor mye med kjemikaliespørsmål, og våre leverandører informeres fortløpende om nye krav som utarbeides ut fra internasjonal, europeisk og nasjonal lovgivning.

Produktene våre kan naturligvis ikke inneholde stoffer i nivåer som overstiger reguleringer eller som er forbudt i henhold til gjeldende lover. I mange tilfeller stiller vi strengere krav enn lovgivningen, og i tillegg tillater vi ikke at produktene våre inneholder stoffer som står på kandidatlista i den europeiske kjemikalieforskriften REACH.

Vi har samlet alle kjemikaliekravene våre i en kjemikalierestriksjonsliste, kalt Restricted Substance List (RSL) på engelsk. Vår kjemikalierestriksjonsliste oppdateres to ganger i året i forbindelse med at det europeiske kjemikaliebyrået ECHA oppdaterer lovgivningen. Våre kjemikaliekrav er en del av leverandørkontrakten vår som signeres av alle våre leverandører.

Medlemskap i Kemikaliegruppen

Som en del av kjemikaliearbeidet vårt er vi også medlemmer av Kemikaliegruppen. Kemikaliegruppen er en del av Research Institutes of Sweden (RISE), som har som oppgave å spre den nyeste kunnskapen innen kjemi- og miljørelaterte spørsmål til medlemsbedrifter i tekstil- og elektronikkbransjen. For å holde oss oppdatert om blant annet nye risikostoffer og lovkrav deltar de ansvarlige for kjemikaliearbeidet kontinuerlig på møtene i Kemikaliegruppen. Disse møtene er også et veldig godt forum for å møte andre i bransjen og utveksle kunnskap og erfaringer.

Gjennom Kemikaliegruppens guide "Chemicals Guidance" får våre leverandører informasjon om regulerte kjemikalier, hvilke prosesser de er mest vanlige i, og hvordan disse påvirker miljøet og menneskene rundt. En ny utgave av "Chemical Guidance" sendes ut to ganger i året sammen med vår oppdaterte Kjemikalierestriksjonsliste.

Kjemikaliesikring

For å sikre at leverandørene våre følger lovgivningen og at produktene våre ikke inneholder uønskede kjemikalier blir det gjennomført stikkprøver av produkter fortløpende. Hvilke produkter som testes er basert på leverandørens historikk, om det er en ny leverandør eller om et produkt anses å være et risikoprodukt i henhold til ny lovgivning. Det er altså ikke tilfeldig hvilke tester som utføres, det bestemmes ut fra en risikovurdering av produktet.

Bubbleroom-  Materiale

Alle materialvalg vi tar er svært viktige for oss. For at du som kunde skal føle deg vel i plagget du kjøper hos oss, pågår det en kontinuerlig prosess for å finne den beste kvaliteten for produktene våre. Et mer holdbart produkt hos oss må derfor inneholde minst 50% av mer klimasmarte fibre, samtidig som vi daglig arbeider med å øke andelen av mer holdbare plagg i sortimentet vårt.

Økologisk bomull

Ved økologisk bomullsdyrking tillates ingen kjemiske sprøytemidler, kunstgjødsel eller genmanipulerte råvarer. Selv om økologisk bomull er bedre enn konvensjonelt dyrket bomull i dette henseende, er den fortsatt ikke uproblematisk, siden all bomullsproduksjon er ekstremt vannkrevende.

Resirkulert bomull

For å skape et holdbart tekstil (med tanke på kvaliteten) av resirkulert bomull blandes resirkulerte fibre fra gamle bomullsplagg eller materialrester sammen med nye. Det er nødvendig å blande dem med nye fibre, for gjenvinningsprosessen gjør bomullsfibrene kortere, noe som fører til dårligere spinningsmuligheter og dårligere kvalitet.

Bedre viskose - - LENZING™ ECOVERO™ Viskose

LENZING™ ECOVERO™ Viskose er en relativt ny viskosefiber på markedet, utviklet av selskapet Lenzing AG. Sammenlignet med konvensjonelt fremstilt viskose er produksjonen mer ressurseffektiv med mindre klimapåvirkning, noe som fører til mindre vann- og luftforurensning. De fleste kjemikaliene som brukes når tremassen bearbeides under produksjonen, gjenvinnes i en lukket sirkel. Prosessen frem til endelig fiber er sertifisert i henhold til EUs Ecolabel, EUs offisielle miljømerking.

Lyocell

I likhet med viskose, er lyocell et kunstig fiber fremstilt av naturlig råvare. Råvarene kan komme fra for eksempel eukalyptustrær. Produksjonsprosessen er mindre miljøbelastende enn for konvensjonell viskose, siden kjemikaliene som brukes ikke er like skadelige og dessuten tas bedre vare på.

Lyocellprosessen er lukket, og minst 99% av prosesskjemikaliene gjenbrukes. I likhet med viskose har lyocell en fantastisk evne til fuktopptak (bedre enn bomull) og er dessuten mer fargebestandig og tørker raskere. Lyocell fra selskapet Lenzing AG går under varemerket TENCEL™ Lyocell og produseres av råvarer som er FSC- (Forest Stewardship Council®) eller PEFC- (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sertifisert, dvs. bærekraftsertifisert.

Lin

Linplanten, som blir til lin, kan dyrkes i kaldere klima – gjerne fuktig og mildt. Jo kaldere vær, desto mindre risiko for skadedyr og dermed mindre behov for insektmiddel. Lin krever veldig lite vanning og klarer seg godt på jord som ikke kan brukes til matproduksjon. Lin krever heller ikke kunstgjødsel. I noen tilfeller kan lin til og med bidra til å rense forurenset jord for blant annet tungmetaller.

Resirkulert Polyester

Resirkulert polyester fremstilles først og fremst av resirkulerte PET-flasker eller av rester fra produksjonsprosessen. Ved å bruke materialer som allerede er i omløp kan bruk av råmaterialer reduseres, noe som i sin tur fører til redusert bruk av energi og kjemikalier og mindre klimagassutslipp.

Resirkulert polyamid

Polyamid er et annet vanlig oljebasert kunstfiber som ofte brukes til undertøy, treningsklær og strømpebukser. Resirkulert polyamid kan produseres av materialer som gamle fiskegarn eller av rester fra tekstilproduksjonen. ECONYL® er et eksempel på et varemerke som er gjenvunnet polyamid.

Tredjepartssertifisering

En tredjepartssertifisering innebærer at en helt uavhengig part fastsetter at spesielle krav som kan berøre blant annet produktet, prosessene, råvarene og/eller arbeidsvilkårene oppfylles. Kravene er utviklet av eksperter på området, og vurderingen foretas generelt sett av en tredjepart, noe som gjør vurderingen pålitelig og åpen.

GOTS  – GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

GOTS-merkingen gjelder hele prosessen, fra dyrking til ferdig produkt, for plagg laget av naturfiber. GOTS har kriterier og sertifisering for både økologisk dyrking, miljø- og samfunnsansvar, kjemikaliehåndtering og vannforbruk.

OCS  – ORGANIC CONTENT STANDARD

OSC er en sertifisering som sikrer andelen av økologisk fiber i et materiale. Det finnes to nivåer av merking: Med OSC blended må andelen økologisk bomull i et materiale være minst 5% og for OCS 100 kreves det minst 95% økologisk fiber.

GRS  – GLOBAL RECYCLED STANDARD

Både GRS og RCS er sertifiseringer som sikrer andelen gjenvunnet råvare i et materiale, men GRS berører også samfunns- og miljømessige spørsmål.

RCS  – RECYCLED CLAIM STANDARD

For RCS finnes det to nivåer av merking: For RCS Blended må andelen gjenvunnet materiale være minst 5% og for RCS 100 kreves det minst 95%. Sertifikatene utstedes av organisasjonen Textile Exchange.

Bubbleroom  og dyrerettigheter

Vi verner om dyrenes rettigheter og stiller ekstra høye krav til alle produkter med innhold av animalsk opprinnelse. Vår "Animal Welfare & Material Ethics Policy" er en del av vår leverandørkontrakt som sendes ut, godkjennes og signeres av alle våre leverandører. Her kan du lese mer om hva den omfatter.

Bubblerooms leverandører oppfordres til å styrke kontrollen over sine respektive verdikjeder og stille samme strenge krav til sine underleverandører. Alle parter oppfordres til å samarbeide for å forbedre dialogen, sporbarheten og åpenheten i hele verdikjeden: Fra gård til slakteri, inkludert all håndtering av dyr i forbindelse med oppdrett, transport, slakt, klipping og lignende.

Alle våre leverandører må følge de nasjonale og internasjonale lovene som gjelder dyrerettigheter. Dette gjelder også internasjonale avtaler som Konvensjonen om internasjonal Handel med trua arter (The Convention of International Trade in Endangered Species - CITES). Bubbleroom har forbud mot bruk av sårbare eller truede arter.

Oppdrettere og alle parter som håndterer dyrene skal tilslutte seg De fem friheter (The Five Freedoms for Animal Welfare) som er utviklet av EU Farm Animal Welfare Council/World Organisation for Animal Health (OIE).

”The five freedoms for animal welfare”

Frihet fra sult, tørste og feilernæring ved at dyrene har fri tilgang på friskt vann og en diett som opprettholder god helse og trivsel.

Frihet fra fysisk ubehag ved at dyrene holdes i egnet levemiljø med komfortabel liggeplass og ly for vær og vind.

Frihet fra smerte, sykdom og skade ved forebygging, rask diagnostisering og behandling.

Frihet til å utøve normal atferd ved at dyrene får nok plass i egnede driftssystemer og samvær med dyr av samme art.

Frihet från rädsla och oro genom att säkra förutsäFrihet fra frykt og stress ved at dyrene holdes og behandles på en slik måte at de unngår vedvarende frykt og stress.ttningar och behandlingar som undviker mentalt lidande. 

Alle leverandører oppfordres til å gi så detaljert informasjon som mulig om materialets opprinnelse. I tillegg stiller vi mange material- og prosesspesifikke krav.

Les vår Animal Welfare & Material Policy her!

Bubbleroom  og samfunnsansvar

De sosiale aspektene i våre produksjonsland er et viktig spørsmål for oss og noe vi arbeider med gjennom daglig og nært samarbeid med våre leverandører, men også gjennom vårt medlemskap i den internasjonale organisasjonen Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Amfori BSCI er et verdensledende initiativ for bedrifter som arbeider med samfunnsansvar, med fokus på arbeidsforhold i leverandørkjeden. Vi bruker Amfori's Code of Conduct, som er retningslinjer for hvordan våre leverandører skal drive sin virksomhet på en riktig etisk, samfunssmessig og miljømessig måte.

Våre leverandører

Bubbleroom eier ingen egne fabrikker, men samarbeider med frittstående tekstilprodusenter i Asia og Europa. For å kunne være med å påvirke arbeidsforhold og miljøspørsmål hos leverandørene mener vi at det er viktig å ha et godt samarbeid og bygge opp sterke, langvarige relasjoner. Dette er noe vi som bedrift streber etter og arbeider kontinuerlig med.

Størstedelen av vår produksjon foregår i Kina, og vi har derfor valgt å jobbe sammen med et produksjonskontor i Shanghai. Kontoret tilhører Bubblerooms tidligere konsern, og etter delingen har vi valgt å fortsette dette samarbeidet. Å være til stede nær de fleste av våre leverandører styrker vår kommunikasjon og dermed vårt forhold betraktelig.

Når vi innleder et nytt samarbeid med en leverandør, stiller vi krav til at de selv driver et velfungerende bærekraftarbeid med hensyn til både samfunns- og miljøspørsmål. Vi krever også detaljert informasjon om fabrikkene de arbeider med, deres produksjonskjede og alle gyldige produktsertifikater og resultater fra tredjepartskontroller. Leverandøren må gjennomgå vår leverandøravtale nøye, vår såkalte Supplier's Guide, som i tillegg til våre etiske retningslinjer inneholder blant annet retningslinjer om dyrerettigheter, kvalitetskrav og kjemikaliekrav. 

Supplier List Private Label - Oktober 2021

Amfori BSCI og Code of Conduct

Amfori BSCI er ikke en egen merking, men en arbeidsstandard bedrifter imellom. En Amfori BSCI-merking forekommer dermed ikke på produktene i sortimentet vårt. Medlemskapet innebærer derimot en sterk forpliktelse til at medlemmene skal arbeide seriøst og metodisk med samfunnsspørsmål i leverandørkjeden. Vi bruker også Amfori BSCIs Code of Conduct (CoC) med etiske retningslinjer som gjelder alle leverandører som gjør forretninger med oss, samt deres underleverandører.

De etiske retningslinjene er bygd opp av 13 performance areas som er kjernen i Amforis arbeid og inneholder blant annet krav til sikkerhet, plikter, arbeidstid, barnearbeid og vannrensing. Etterfølgelse av disse kravene kontrolleres på fabrikkene av uavhengige kontrollører.

Hele vår Code of Conduct finner du her!

Uavhengige kontroller gjennom Amfori BSCI

For å sikre at Bubblerooms leverandører følger de kravene de har forpliktet seg til ved å signere vår leverandøravtale, vår såkalte Supplier's Guide, utføres kontrollene av uavhengige kontrollører på våre leverandørers fabrikker. Kontrollene kan være varslet, delvis varslet eller uvarslet. Det blir kontrollert at Amfori BSCIs etiske retningslinjer, som inngår i Bubblerooms leverandøravtale, blir oppfylt. Hvis noen av de 13 hovedområdene som Code of Conduct består av får merknader, settes det opp en tidsramme for når problemene skal være løst. Tiltaksperioden vanligvis ett år, men ved mer akutte avvik settes en kortere tidsramme.

Når en kontroll er utført, lagres resultatene av den eksterne kontrolløren og publiseres i Amfori BSCIs database, og blir dermed synlig for alle medlemsbedriftene som arbeider med leverandøren. Databasen gjør det altså mulig for medlemsbedriftene å dele informasjonen med hverandre, noe som betyr at medlemsbedriftene i fellesskap kan påvirke leverandørene i større utstrekning. På denne måten er det også mulig å kontrollere flere leverandører totalt, siden dobbel kontroll av fabrikker kan unngås.

Bubbleroom  Partnerships

Bærekraftspørsmålet er noe vi alle må jobbe med, og det gjør vi best sammen. Under presenterer vi noen av våre samarbeidsforum og øvrige partnere.

Våre samarbeidspartnere Amfori BSCI

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) er et verdensledende initiativ for foretak som arbeider med samfunnsansvar med fokus på arbeidsforhold i leverandørkjeden. https://www.amfori.org/

STICA

Tekstilbransjen står for en betydelig del av verdens utslipp av miljøgasser og bidrar dermed til den globale oppvarmingen. Bubbleroom er en del av STICA, et samarbeid der bedrifter går sammen om å redusere tekstilindustriens klimapåvirkning.
https://www.sustainablefashionacademy.org/STICA

Kemikaliegruppen

Kjemikaliegruppen sprer den nyeste kunnskapen innen kjemi- og miljørelaterte spørsmål til medlemsbedrifter i tekstil- og elektronikkbransjen.
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/natverk/natverket-kemikaliegruppen

TEKO

TEKO er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for svenske tekstil- og moteselskaper.
https://www.teko.se/

Hållbar E-handel

Hållbar E-andel vil skape en bransjestandard for bærekraftig e-handel som gjør bærekraft målbar og forståelig for alle innen økosystemet e-handel og ikke minst for forbrukerne.
https://www.hallbarehandel.org/

FUR FREE RETAILER

Fur Free Retailers jobber for pelsfri handel og er et verdensledende program som vil knytte pelsfrie bedrifter til forbrukere som vil ha etiske varer. Bubbleroom er med på listen deres over pelsfri handel.
https://furfreeretailer.com/

MARKETPLACE BORÅS

Marketplace Borås er en plattform for tekstil-næringslivet i Vest-Sverige. Målet deres er å arbeide for å skape forretningsfordeler for medlemmene samt å styrke svensk mote, tekstil og design ved å skape møteplasser der medlemmene kan ta del i det siste innen tekstil- og mote samt dele erfaringer med bransjekolleger.
https://www.texsweden.se/

TÜV Rheinland

TÜV Rheinland er en av våre eldste samarbeidspartnere, og de utfører størsteparten av våre kvalitets- og kjemikalietester. Selskapet er en av verdens ledende testtjenesteleverandører og har lokale kontorer og laboratorier i de fleste av våre produksjonsland.
https://www.tuv.com/world/en/

Bubbleroom vedlikeholdsråd

Vær forsiktig når du vasker og tørker plaggene, og ikke vask dem oftere enn nødvendig. Les alltid vaskerådene på merkelappen først, siden alle plagg har ulike behov. Mange vaskemaskiner har vaskeprogram for ulike typer plagg, som kan være bra å bruke. Her finner du all informasjon du trenger for å holde plaggene dine i god stand <3

Oppbevaring

Måten du organiserer garderoben på, har noe å si for hvor lenge du kan bruke plaggene og hvor lenge de beholder fasongen og kvaliteten. Skjorter, bluser, jakker, dressjakker og kjoler - passer ofte best på kleshengere, gjerne av god kvalitet. Da holder stoffet seg friskt lenger og unngår å bli krøllet. Dressbukser - bruk en buksehenger til de formsydde buksene og brett dem langs folden i stedet for sømmen. Da bevares formen bedre og du unngår krøller. Strikkeplagg - legg genserne flatt for å tørke dem og brett dem sammen før du legger dem i skapet eller kommoden. På den måten unngår du at de strekkes eller får flekker.

Vask og tørking

Vær forsiktig når du vasker og tørker plaggene, og ikke vask dem oftere enn nødvendig. Les alltid vaskerådene på merkelappen først, siden alle plagg har ulike behov. Mange vaskemaskiner har vaskeprogram for ulike typer plagg, som kan være bra å bruke.

BubbleroomS retningslinjer

Vask på lav temperatur - pass på at du vasker tøyet på lavest mulig temperatur, spesielt hvis du vasker ømtålige plagg. Makstemperaturen står alltid angitt på plaggene våre.

Vask i kortere tid - er plagget bare litt skittent, holder ofte det korteste vaskeprogrammet for at klærne dine skal bli rene. Ved å vaske i kortere tid sparer du dessuten vann og energi.

Vaskemiddel - Velg et flytende og gjerne økologisk vaskemiddel. Flytende vaskemidler oppløses bedre enn pulver og er det mildeste valget for både hånd- og maskinvask. Følg alltid doseringsanvisningene. Plagget blir ikke renere med mer vaskemiddel. Husk at jeans ikke har godt av vaskemidler med blekemiddel.

Vaskepose - bruk alltid en vaskepose for ømtålige materialer som silke, viskose, ull og lyocell eller finere plagg med detaljer som blonder og dekorasjoner. Dette gjelder også BH eller badetøy med bøyle. Vreng alltid plaggene for å redusere slitasjen og for å beholde en fin overflate.

Skån plaggene – Husk alltid å lukke alle knapper og glidelåser før vask for at plaggene ikke skal sette seg fast i hverandre eller slites unødig.

Krymping – Det er vanlig at enkelte materialer krymper litt, men hvis plagget ditt krymper for mye, kan det ofte strykes ut etter vask eller formes forsiktig i fuktig tilstand. Følg alltid vaskeanvisningene. 

 Skånsom tørking – la plaggene lufttørke og unngå tørketromler og tørkeskap hvis det ikke er nødvendig, for å spare energi. Dunjakker har det imidlertid aller best hvis de tørketromles med 2-4 tennisballer etter vask, eller hvis jakken har blitt våt i en regnskyll.

Hjelp plaggene å holde seg fine lenge

Invester langsiktig i nøye utvalgte plagg. Ta vare på dem, så holder de i lengden, og reparer dem ved behov i stedet for å erstatte dem med en gang. Slik tar du vare på favorittplaggene dine for at de skal holde lenger:

Bubbleroom RÅD

Ta vare på stretchen - elastiske materialer med elastan er følsomme for varme, f.eks. stretchjeans, og derfor holder disse plaggene seg bedre hvis de vaskes på vrangen og i kalde temperaturer. Bruk ikke tørketrommel eller tørkeskap. Legg gjerne en fuktig klut mellom stoffet og strykejernet når du stryker. 

Vask sliter på plagget - Undersøk om flekker kan fjernes uten vaskemaskin, og heng gjerne plaggene til lufting. Ofte er det nok for at plagget skal føles renere og friskere.

Fjern nupper - mange materialer kan få nupper med tiden, men det finnes enkle måter å fjerne dem på. Invester med fordel i en nuppefjerner eller en ullkam for å beholde en fin overflate.  

Støv og lo – bruk en klesrulle eller klesbørste for å få bort det som har festet seg på overflaten av plagget, en enkel make-over som gir kjappe resultater.

Solen bleker – Husk at høyt klorinnhold i badevannet og enkelte solkremer skader badetøyet ditt. For å gi klærne ekstra langt liv anbefaler vi alltid å skylle dem i kaldt vann etter bruk og la dem lufttørke i skyggen. Selv lys denim kan påvirkes av solen og gulne noe hvis den utsettes for sollys i lengre tid.

Fargetap – Enkelte typer plagg har en tendens til å miste fargen. Alle plagg i våre egne varemerker blir kvalitetstestet før produksjonsstart. Standardtestene våre sjekker fargetap på både tørre og våte klær. Hvis tapet er for høyt, gjøres det tiltak for å reusere dette. Fargeteknikken som benyttes på denim gjør imidlertid dette materialet mer tilbøyelig til å miste farge, og det kan være vanskelig, og i noen tilfeller umulig, å unngå en viss grad av fargetap. Gni derfor aldri bort en flekk, da det kan gjøre at fargen slipper akkurat der. Plagg som mistenkes for å kunne miste farge har alltid en merkelapp med advarsel.

Når plagget ikke brukes mer Bubbleroom Generelle tips

Et plagg som brukes over lengre tid har også en mindre total miljøpåvirkning, og her finner du flere tips til hvordan plaggene dine kan få et lengre liv:

Gjenbruk – kanskje har plagget du er lei av verdi for en annen. Lever plaggene dine på en bruktbutikk, eller hvorfor ikke selge dem videre på egen hånd eller gi dem videre til en som trenger dem.

Bytt bort – Bytt plagg med vennene dine, inviter til klesbytteparty!

Sy om – vær kreativ og sy om et plagg så det føles nytt igjen, kanskje ved å bytte knapper eller legge det opp. Hvis syferdighetene dine svikter, kan du levere plagget til en skredder eller kanskje til en du kjenner som har symaskin.  

Her finner du mer informasjon.