Fri frakt over 999;-

Policy

Personvernerklæring

Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?

 

New Bubbleroom Sweden AB, med organisasjonsnummer 556699-9214, nedenfor kalt "Bubbleroom", "vi" eller "oss", er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Din integritet er viktig for oss. I denne erklæringen vil vi informere deg om hvordan personopplysningene dine behandles av oss når du besøker www.bubbleroom.no, handler hos oss, blir medlem, får markedsføring fra oss og når du ellers er i kontakt med oss.

Dersom du har spørsmål angående behandlingen av personopplysningene dine, eller hvis du vil henvende deg til oss for å utøve dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss i Bubbleroom du når oss lettest på kundeservice.no@bubbleroom.com. Vår postadresse er New Bubbleroom Sweden AB Prognosgatan 11, 504 64 Borås, Sverige. Du kan også ringe oss på telefonnummer (+47) 22 33 05 20.

 

Oppsummering: Hvordan behandler vi opplysningene dine?

 

Oppsummeringsvis behandler vi personopplysningene dine for å:

 • Analysere hvordan hjemmesiden vår brukes og vise deg våre tilpassede tilbud på andre hjemmesider eller sosiale medier som du besøker. Dette gjør vi ved hjelp av analyse- og markedsføringstjenestene som er beskrevet i detalj nedenfor.
 • Kommunisere med deg hvis du kontakter vår kundeservice eller skriver til oss på våre sosiale medier, f.eks. for å svare på dine spørsmål.
 • Administrere ditt kjøp når du handler hos oss, ved å:
  • gjennomføre kjøpet,
  • kommunisere med deg i forbindelse med kjøpet, f.eks. sende ordrebekreftelse,
  • hjelpe deg med eventuelle kundeservicesaker,
  • oppfylle rettslige forpliktelser som å lagre informasjon i bokføringsøyemed, og
  • identifisere avvikende kjøpsatferd og forhindre misbruk av våre tjenester.
 • Administrere kontoen din dersom du har valgt å bli medlem, f.eks. for at du skal kunne utnytte de funksjonene som du får tilgang til ved å opprette en konto;
 • Sende markedsføring til deg via e-post, SMS og post, og
 • Administrere konkurranser og dele bilder på sosiale kanaler og på hjemmesiden vår.
Detaljert beskrivelse av hvordan vi behandler dine personopplysninger

Hvem får tilgang til personopplysningene dine?
Dine personopplysninger behandles i utgangspunktet kun av Bubbleroom. Dine personopplysninger kan imidlertid deles utenfor Bubbleroom hvis det f.eks. er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg, og for at vi skal kunne få hjelp av samarbeidspartnere med oppgaver som ikke er vår kjernevirksomhet.

Her er en detaljert liste over hvordan vi kan dele personopplysningene dine:

 

 • Hvis du kontakter vår kundeservice, vil vi dele personopplysningene dine med selskapet som håndterer vår kundeservice.Personopplysningene som deles er de personopplysningene som du tidligere har gitt oss i forbindelse med kjøpet, for eksempel navn, adresse, kontaktopplysninger, eventuelt personnummer og opplysninger om bestillingen din. Opplysningene deles for at vi skal kunne gi deg god kundeservice.
 • Hvis du samtykker til det i forbindelse med at du besøker hjemmesiden vår, deler vi personopplysninger om deg med leverandører vi bruker for å vise deg tilpasset markedsføring på andre hjemmesider og sosiale medier (markedsføringstjenester ) og for å analysere bruken av hjemmesidene våre (analysetjenester).
 • For å gjennomføre betaling når du handler hos oss deler vi dine personopplysninger med den betalingstjenesteleverandøren som du väljer.du velger. Avhengig av hvilket betalingsalternativ du har valgt, kan det variere hvilke opplysninger som behandles av betalingstjenesteleverandøren og hvordan de behandles. I forbindelse med kjøpet fremgår det alltid hvilken betalingstjenesteleverandør som vil behandle personopplysningene dine, i tillegg til informasjon om leverandørens behandling.
 • Når du har gjennomført et kjøp hos oss, deler vi dine personopplysninger med vår transportleverandør for å kunne levere varene til deg. Varene dine kan også bli delt med transportleverandøren hvis du returnerer en bestilling. Vi gjør dette for å sikre at transportøren kan gjennomføre leveransen og sende deg informasjon om at produktet ditt er klart for henting.
 • Hvis du har oppgitt personnummeret ditt i kassen for å kunne betale med kreditt eller for at adressen din skal hentes automatisk, deler vi personnummeret ditt med en leverandør som hjelper oss med å sikre at personnummeret du har oppgitt er korrekt. Dette gjør vi fordi det er viktig å verifisere din identitet.
 • Hvis du ikke betaler i tide, kan personopplysningene dine bli delt med inkassobyråer , som selvstendig behandler personopplysningene dine for innkreving av fordring.
 • Vi deler dine personopplysninger for å kunne sende markedsføring med de trykkeriene vi benytter oss av.

Bubbleroom deler også dine personopplysninger med utvalgte eksterne IT-leverandører som vi benytter oss av, men kun i den utstrekning det er nødvendig for at leverandørene skal kunne gjennomføre arbeidet de gjør for oss. I slike tilfeller behandler IT-leverandørene personopplysningene i egenskap av personopplysningsbehandler.

 

 

Hvis du vil ha mer nøyaktig informasjon om hvordan personopplysningene dine deles, kan du alltid kontakte oss på kontaktinformasjonen som er angitt ovenfor.

Overfører vi dine personopplysninger utenfor EU/EØS?

 

Vi, og aktørene vi deler personopplysningene dine med, behandler som hovedregel bare personopplysningene dine innenfor EU/EØS. Noen av IT-leverandørene våre behandler imidlertid personopplysningene dine utenfor EU/EØS.

 

Når vi overfører personopplysningene dine utenfor EU/EØS, gjøres dette bare hvis vi har grunnlag for overføringen i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Dette innebærer at overføringen kan baseres på EU-kommisjonens avgjørelser eller standard kontraktsklausuler med supplerende sikkerhetstiltak.

 

 

Hvis du ønsker mer informasjon om hva det innebærer at personopplysningene dine overføres til land utenfor EU/EØS, og informasjon om hvilke land som er aktuelle i ditt tilfelle, kan du alltid kontakte oss på kontaktopplysningene som er angitt ovenfor.

Hvilke rettigheter har du når det gjelder å påvirke hvordan vi behandler dine personopplysninger?

Du har flere rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysningene dine. Vi har beskrevet hvilke rettigheter du har og hva de innebærer nedenfor. For å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss, se kontaktinformasjon ovenfor.

 

 

 • Rett til å trekke tilbake samtykket
 • Du har rett til å trekke tilbake hele eller deler av samtykket du har gitt oss.


 • Rett til å protestere
 • Du har alltid rett til å protestere mot at personopplysningene dine behandles til markedsføringsformål og profilering, for eksempel nyhetsbrev og tilpasset markedsføring. Du har rett til når som helst å motsette deg behandling av dine personopplysninger basert på en interesseavveining.


 • Rett til tilgang
 • Du har rett til å få en bekreftelse på om vi behandler personopplysningene dine. Hvis vi behandler personopplysningene dine, har du også rett til å få informasjon om hvordan vi behandler dem og få en kopi av personopplysningene..

   

 • Rett til endring
 • Du har rett til å endre eventuelle feilaktige personopplysninger som angår deg, og å få ufullstendige personopplysninger komplettert.


 • Rett til sletting (retten til å bli glemt)
 • Du har rett til å be om sletting av personopplysningene dine,, f.eks. fordi personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for.


 • Rett til begrensning
 • Du har også rett til å kreve at vi begrenser vår behandling vår behandling av dina personuppgifter,av dine personopplysninger, f.eks. hvis du bestrider personopplysningenes korrekthet eller hvis behandlingen er ulovlig.

 • Rett til dataportabilitet
 • Du har rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format fra oss, og rett til å få dine personopplysninger overført til en annen behandlingsansvarlig når det er teknisk mulig («dataportabilitet»). Retten til dataportabilitet gjelder for personopplysninger som du har oppgitt til oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller på en avtale og hvis behandlingen utføres automatisk.

Du har alltid rett til å klage til en kompetent tilsynsmyndighet.Kompetent tilsynsmyndighet i Norge er Datatilsynet.


Detaljert beskrivelse av hvordan vi behandler personopplysningene dine

Klikk her for å laste ned vår komplette personvernerklæring som en PDF-fil

 


* Profilering: Vi benytter en automatisert beslutningstaking, såkalt profilering, for å vise deg de tilbudene som vi tror passer best for deg og for å tilby tilpasset markedsføring. Profilering gjøres fordi vi ellers ikke kunnet vise eller sende relevante tilbud og markedsføring til nettopp deg. Uten denne profileringen hadde du i stedet fått se tilbud som ikke er relevante for deg. Du har rett til å protestere mot profilering. Du kan lese mer om din rett til å protestere ovenfor, der rettighetene dine er forklart.

Hvordan har vi foretatt interesseavveiningen når det juridisk grunnlaget er vår berettigede interesse?

Til visse formål behandler Bubbleroom dine personopplysninger med vår berettigede intresse som juridisk grunn til behandlingen. Dette gjør vi på grunnlag av en interesseavveining der vi har fastslått at vår berettigede interesse for behandlingen veier tyngre enn din interesse og dine grunnleggende rettigheter til å ikke få dine personopplysninger behandlet.

 

Lagt i varekurven
Totalt i handlekurven: 62 nok