Fri frakt over 999;-

Policy

Personvernerklæring 2024-06-12 

 

Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger? 

New Bubbleroom Sweden AB med organisasjonsnummer 556699–9214, heretter kalt "Bubbleroom," "vi" eller "oss," er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. 

Ditt personvern er viktig for oss. I denne personvernerklæringen vil vi informere deg om hvordan dine personopplysninger behandles av oss når du besøker www.bubbleroom.no, handler hos oss, blir medlem, mottar markedsføring fra oss, samt når du ellers er i kontakt med oss. 

Hvis du har noen spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger eller om du vil kontakte oss for å utøve dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss på Bubbleroom – du når oss enklest på kundeservice.no@bubbleroom.com. Vår postadresse er New Bubbleroom AB, Prognosgatan 11, 504 64 Borås. Du kan også ringe til oss på telefonnummer 08-411 17 17. Spørsmål angående Bubblerooms personvern- og databeskyttelse besvares av vårt eksterne Databeskyttelsesombud: Human Factory AB, dataskydd.bubbleroom@humanfactory.se

Sammenfattende behandler vi dine personopplysninger for å: 

 • Analysere hvordan vår hjemmeside brukes og vise deg våre tilpassede tilbud på andre hjemmesider eller sosiale medier som du besøker. Dette gjør vi ved hjelp av de analyse- og markedsføringstjenester som beskrives i detalj nedenfor. 
 • Kommunisere med deg hvis du kontakter vår kundeservice eller skriver til oss på våre sosiale medier, f.eks. for å svare på dine spørsmål. 
 • Administrere ditt kjøp når du handler hos oss ved å: 
  • Gjennomføre ditt kjøp 
  • Kommunisere med deg i forbindelse med kjøpet, f.eks. sende ordrebekreftelse 
  • Hjelpe deg med eventuelle kundeserviceærender 
  • Oppfylle juridiske forpliktelser, slik som å lagre informasjon av bokføringsgrunner og 
  • Identifisere avvikende kjøpsadferd og forhindre misbruk av våre tjenester. 
 • Administrere din konto hvis du har valgt å bli medlem, f.eks. for at du skal kunne utnytte de funksjonene som du gis tilgang til ved opprettelsen av din konto 
 • Sende markedsføring til deg via e-post, SMS og post, og 
 • Administrere konkurranser og dele bilder på sosiale kanaler og på vår hjemmeside. 

Detaljert beskrivelse av hvordan vi behandler dine personopplysninger 

Hvem får tilgang til dine personopplysninger? Dine personopplysninger behandles som utgangspunkt kun av Bubbleroom. Dine personopplysninger kan imidlertid deles utenfor Bubbleroom dersom det f.eks. er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg, samt for at vi skal kunne benytte samarbeidspartnere til oppgaver som ikke er vår kjernevirksomhet. 

Her lister vi i detalj hvordan vi kan dele dine personopplysninger: 

 • Hvis du kontakter vår kundeservice, vil vi dele dine personopplysninger med det selskapet som håndterer vår kundeservice. De personopplysninger som deles er de personopplysninger som du tidligere har gitt oss i forbindelse med kjøpet, slik som navn, adresse, kontaktopplysninger, eventuelt personnummer og opplysninger om din ordre. Opplysningene deles for at vi skal kunne opprettholde en god kundeservice overfor deg. 
 • Hvis du samtykker til det i forbindelse med at du besøker vår hjemmeside, deler vi personopplysninger om deg med leverandører vi bruker for å vise deg tilpasset markedsføring på andre hjemmesider og sosiale medier (markedsføringstjenester), samt for å analysere bruken av vår hjemmeside (analystjenester). 
 • For å gjennomføre betaling når du handler hos oss, deler vi dine personopplysninger med den betalingstjenesteleverandøren som du velger. Avhengig av hvilken betalingsalternativ du velger, kan det variere nøyaktig hvilke opplysninger som behandles av betalingstjenesteleverandøren samt hvordan disse behandles. Det fremgår alltid i forbindelse med ditt kjøp hvilken betalingstjenesteleverandør som vil behandle dine personopplysninger samt informasjon om leverandørens behandling. 
 • Når du har gjennomført et kjøp hos oss, deler vi dine personopplysninger med vår transportleverandør for å kunne levere varene til deg. Dine varer kan også deles med transportleverandøren dersom du returnerer en bestilling. Dette gjør vi for å sikre at transportøren kan oppfylle leveransen og sende informasjon til deg om at din vare er tilgjengelig for henting. 
 • Hvis du har oppgitt ditt personnummer i kassen for å kunne betale med kreditt eller for at din adresse skal hentes automatisk, så deler vi ditt personnummer med en leverandør som hjelper oss med å sikre at det personnummeret du har oppgitt er korrekt. Dette gjør vi på grunn av viktigheten av å sikre din identitet. 
 • Hvis du ikke betaler i tide, kan dine personopplysninger deles til inkassobyråer som selvstendig behandler dine personopplysninger for innkreving av fordring. 
 • Vi deler dine personopplysninger for å kunne sende markedsføring med de trykkerier vi bruker. 
 • Bubbleroom deler også dine personopplysninger med utvalgte eksterne IT-leverandører som vi bruker, men kun i den grad det er nødvendig for at leverandørene skal kunne oppfylle sin forpliktelse overfor oss. I disse tilfellene behandler IT-leverandørene personopplysningene som databehandlere. 

Den juridiske grunnen for at vi kan behandle dine personopplysninger er oppfyllelse av avtale. 

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan akkurat dine personopplysninger deles, kan du alltid kontakte oss på kontaktopplysningene som angis ovenfor. 

Overfører vi dine personopplysninger utenfor EU/EØS? 

Vi og de aktørene som vi deler dine personopplysninger med, behandler som hovedregel kun dine personopplysninger innenfor EU/EØS. Noen av våre IT-leverandører behandler imidlertid dine personopplysninger utenfor EU/EØS. 

Når vi overfører dine personopplysninger utenfor EU/EØS, gjøres dette kun hvis vi har støtte for overføringen i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning. Det betyr at overføringen kan baseres på EU-kommisjonens beslutning eller standardkontraktsklausuler med tilleggssikringstiltak. 

Hvis du vil ha mer informasjon om hva det innebærer at dine personopplysninger overføres til land utenfor EU/EØS samt informasjon om hvilke land som er aktuelle i ditt tilfelle, kan du alltid kontakte oss på kontaktopplysningene som angis ovenfor. 

Hvilke rettigheter har du til å påvirke hvordan vi behandler dine personopplysninger? 

Du har flere rettigheter angående behandlingen av dine personopplysninger. Vi har beskrevet hvilke rettigheter du har og hva de innebærer nedenfor. For å utøve dine rettigheter er du velkommen til å kontakte oss, se våre kontaktopplysninger ovenfor. 

 • Rett til å trekke tilbake ditt samtykke Du har rett til å trekke tilbake hele eller deler av det samtykket som du har gitt oss. 
 • Rett til å protestere Du har alltid rett til å protestere mot at dine personopplysninger behandles for markedsføringsformål og profilering*, slik som nyhetsbrev og tilpasset markedsføring. Du har også rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. 
 • Rett til tilgang Du har rett til å få en bekreftelse på om vi behandler dine personopplysninger. Hvis vi behandler dine personopplysninger, har du også rett til å få informasjon om hvordan vi behandler dem og få en kopi av personopplysningene. 
 • Rett til retting Du har rett til retting av eventuelle feilaktige personopplysninger som gjelder deg og til å få ufullstendige personopplysninger komplettert. 
 • Rett til sletting (retten til å bli glemt) Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger, f.eks. fordi dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for. 
 • Rett til begrensning Du har også rett til å be om at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger, f.eks. hvis du bestrider personopplysningenes korrekthet eller hvis behandlingen er ulovlig. 
 • Rett til dataportabilitet Du har rett til å få ut dine personopplysninger i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format fra oss, samt rett til å få dine personopplysninger overført til en annen personopplysningsansvarlig når det er teknisk mulig (”dataportabilitet”). Retten til dataportabilitet gjelder for personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller på en avtale og hvis behandlingen skjer automatisert. 

Du har alltid rett til å klage til en kompetent tilsynsmyndighet. Kompetent tilsynsmyndighet i Norge er Datatilsynet

 

Detaljert beskrivelse av hvordan vi behandler dine personopplysninger 

Klikk her for å laste ned vår fullstendige personvernerklæring som en PDF-fil.

 

 • Profilering: Vi bruker automatisk behandling av personopplysninger, såkalt profilering, for å vise deg de tilbudene som vi tror passer deg best og for å tilby tilpasset markedsføring. Du har rett til å protestere mot profilering. Du kan lese mer om din rett til å protestere ovenfor, hvor dine rettigheter forklares. 

Hvordan har vi gjort vår interesseavveining når den juridiske grunnen er vår berettigede interesse? 

For noen formål behandler Bubbleroom dine personopplysninger med vår berettigede interesse som juridisk grunn for behandlingen. Dette gjør vi med støtte av en interesseavveining der vi har vurdert at vår berettigede interesse i å utføre behandlingen veier tyngre enn din interesse og dine grunnleggende rettigheter til ikke å få dine personopplysninger behandlet. 

 

Lagt i varekurven
Totalt i handlekurven: